Kategoria: R

Robine Jean-Marie, Od pola do sytuacji (tekst)

Fragment: Przez wiele lat, głównie pod wpływem Freuda, psychoanaliza i psychoterapie, które z niej wyrosły były budowane w oparciu o tzw. model naukowy, gdzie obserwator sytuuje się na zewnątrz i nie jest zaangażowany w pole doświadczenia. W tej perspektywie, relację terapeutyczną z łatwością można zredukować do zjawisk przeniesieniowych, one zaś są redukowane do rekonstruowania intrapsychicznych…

continue reading
Brak komentarzy

Roubal Jan, Francesetti Gianni, Teoria pola we współczesnej terapii Gestalt, część 2: Paradoksalna Teoria Zmiany rozpatrywana na nowo (tekst)

Fragment W historii konceptualizacji zmiany w terapii Gestalt nastąpiło kilka przesunięć podobnych do wspomnianego wyżej rozwoju paradygmatów psychoterapii. Najpierw dominowała psychologia jednoosobowa. Terapeuci Gestalt wypracowali podejście terapeutyczne w celu wspierania zmiany w kliencie. Zmiana ta była, zgodnie z tradycją humanistyczną w psychoterapii, postrzegana jako wzrost osoby.Ta jednoosobowa perspektywa, która nadal zajmuje ważne miejsce w terapii…

continue reading
Brak komentarzy

Roubal Jan, Zawierzyć nadziei: terapeuta w sytuacji depresyjnej (tekst)

Artykuł przetłumaczony przez Łódzkie Centrum Gestalt „Powiedziałem do siebie: „To takie ciężkie!”. A w myślach odezwałem się do klienta: „Człowieku, powinieneś pójść do psychologa!”. Potem uświadomiłem sobie, że właściwie to psycholog już tu jest!… Zapomniałem, że to ja jestem psychologiem w tej sytuacji.” Oto, co przydarzyło się jednemu psychoterapeucie w trakcie spotkania z depresyjnym klientem.…

continue reading
Brak komentarzy

Rebeta Tomasz, Eksperyment w pracy terapeutycznej (tekst)

Z Tomaszem Rebetą rozmawia Kinga Dziedziczak i Monika Kalinowska-Cisło z Łódzkiego Centrum Gestalt. Wprowadzenie Jest wieczór. Siadamy w trójkę w gabinecie z zamiaremporozmawiania o eksperymencie w terapii Gestalt. Pomysł natę rozmowę zrodził się zaraz po tym, jak zdecydowałyśmysię, jako Łódzkie Centrum Gestalt, na zorganizowaniewarsztatu poświęconego eksperymentowi, a Tomasz Rebetazgodził się go poprowadzić. To taka nasza…

continue reading
Brak komentarzy

Rejniak Katarzyna, Wybrane obszary metody Gestalt jako narzędzia poszerzania perspektywy w superwizji uzależnień (tekst)

Superwizja jest spotkaniem Ja–Ty w spawie Ty–On. Jest wsparciem dla pracy drugiego z trzecim z udziałem pierwszego czyli superwizora. Jest „tańcem”, w którym wsłuchujemy się w muzykę kontaktu terapeutycznego i wybieramy ruchy, które superwizant będzie ćwiczył ze swoim klientem. Jest wsparciem wspierającego z intencją rozwoju klienta. Jest więc złożonym procesem, sztuką ujmowania wielu uczestników z…

continue reading
Brak komentarzy

Rudzińska Beata, Gestaltowska teoria self jako narzędzie pracy w procesie terapeutycznym transpłciowego klienta (tekst)

Cel niniejszej pracy to sprawdzenie, jak temat tożsamości płciowej i dysforia płciowa klienta wpływają na sekwencje wyodrębniania się self w procesie terapeutycznym w ujęciu Gestalt oraz jak klient i terapeutka współtworzą relację, poruszając się w obrębie trzech granic kontaktu: id, ego i osobowości. Tekst opiera się na doświadczeniu pracy podczas niespełna dwuletniego procesu terapeutycznego z…

continue reading
Brak komentarzy

Rommel Marta, Elementy psychofizjologii traumy – przydatne dla psychoterapeutów Gestalt (wideo)

Nagranie przygotowane przez Martę Rommel na temat psychofizjologii traumy. Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

continue reading
Brak komentarzy

Rzeszutek Marcin, Schier Katarzyna, Kłopoty przy pomocy (tekst)

Fragment Wypalenie zawodowe przybiera dziś formę swoistej epidemii – sugerują niektóre doniesienia naukowe. Dotyczy to szczególnie osób ratujących życie, czyli strażaków, policjantów czy lekarzy zabiegowych, ale także przedstawicieli innych tzw. zawodów społecznych, których podstawą jest bliska relacja z drugim człowiekiem. Zatem również psychoterapeutów. Odnośnik Link do artykułu: https://instytutgestalt.pl/wp-content/uploads/2018/02/RzeszutekSchier_wypalenie-terapeuci.pdf Data publikacji 2017

continue reading
Brak komentarzy

Radomska-Malczak Anna, Pojęcie odpowiedzialności w terapii Gestalt (tekst)

Fragment “…człowiek jest odpowiedzialny (zdolny do odpowiedzi) za wybór swoich reakcji. Zatem odpowiedzialność w terapii Gestalt jest uświadomieniem sobie tego, że nasze myśli, uczucia i działania są rezultatem naszej wewnętrznej aktywności. To my sami nadajemy znaczenie wszystkiemu co się zdarza. Nasze myśli, uczucia, zachowania są rezultatem naszego własnego wyboru”. Odnośnik Link do artykułu: http://www.gestalt-terapia.pl/2016/11/18/pojecie-odpowiedzialnosci-w-terapii-gestalt/ Data…

continue reading
Brak komentarzy

Rommel Marta, Psychoterapia grupowa dorosłych dzieci alkoholików w podejściu Gestalt (tekst)

Fragment Celem tego artykułu jest przybliżenie gestaltowskiego sposobu pracy z grupami psychoterapeutycznymi dla osób z syndromem DDA. Na wstępie postaram się przybliżyć samo podejście od strony teoretycznej, a następnie podzielę się swoim ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z grupami. Ideę przewodnią mojego sposobu pracy stanowi przekonanie, że dopóty traumatyczna przeszłość uwięziona jest w teraźniejszości (w…

continue reading
Brak komentarzy
Skip to content