Tag: badania

Solarz Andrzej, Związek samoświadomości z dobrostanem psychicznym. Analiza badań własnych (tekst)

Niniejsza praca jest próbą połączenia badań naukowych i teorii Gestalt. Głównym założeniem było przedstawienie koncepcji subiektywnego poczucia dobrostanu psychicznego, która była badana przez Dienera (1984) zoperacjonalizowanej przez satysfakcję z życia, modelu samoświadomości prywatnej Fenigsteina, Scheiera i Bussa (1975) w rozszerzonym ujęciu Trapnella i Campbella (1999) oraz koncepcji świadomości w rozumieniu terapii Gestalt. Jako cel pracy…

continue reading
Brak komentarzy

Wasielewski Jarosław, Badania w Gestalt – nie taki diabeł straszny jak go malują (wideo)

Po co w ogóle badania w psychoterapii, kiedy w gabinecie wszystko mamy jak na dłoni?Czym różnią się badania jakościowe od ilościowych?Czy badania ilościowe w ogóle są potrzebne?Jak mierzy się skuteczność psychoterapii?Jak to się stało, że po latach sukcesów terapii gestalt pojawiły się wątpliwości, co do jej skuteczności?Jak gestaltyści na nie odpowiedzieli?Czy odpowiedź jest wystarczająca i…

continue reading
Brak komentarzy

Tarkowski Iwo, Schizofrenia i twórcze przystosowanie. Spojrzenie z perspektywy terapii Gestalt na tematykę doświadczenia psychotycznego (tekst)

Fragment Pomysł zajęcia się tematem schizofrenii i zaburzeń z kręgu schizofrenii zrodził się, gdy zacząłem pracować w Szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze, na oddziałach Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym dla Dorosłych oraz Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Dorosłych. Zaciekawiło mnie funkcjonowanie osób z diagnozą schizofrenii w różnych obszarach ich życia. W szczególności zastanawiałem się nad tym, czy niezrozumiałe, chaotyczne,…

continue reading
Brak komentarzy

Stevens Christine, Stringfellow Jane, Wakelin Katy, Waring Judith, CORE Projekt badawczy psychoterapii Gestalt w Wielkiej Brytanii. Wyniki (tekst)

Artykuł podsumowuje wyniki trwającego trzy lata projektu badawczego przeprowadzonego przez środowisko psychoterapeutów Gestalt w Wielkiej Brytanii. Jest to przykład badania głównie ilościowego, opartego o dane kliniczne, przeprowadzonego z zachowaniem rygorystycznych wymagań metodologicznych. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i minimalnym nakładom finansowych. Uzyskane wyniki mogą być porównywane z danymi dostępnymi w krajowych bazach…

continue reading
Brak komentarzy

Janowski Maciej, Biedrycka Monika, Skuteczność psychoterapii Gestalt w zakresie regulacji emocji u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi/lękowymi (tekst)

Autorzy prezentują badania, których celem była ocena wpływu terapii grupowej w podejściu Gestalt na strategie regulacji emocji, stosowane przez pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych. Artykuł wprowadza czytelnika w problematykę regulacji emocji, opisuje optymalne i zakłócone strategie reagowania oraz metody terapii Gestalt, związane z wprowadzaniem zmian w tym zakresie, jak również wyniki badań, wskazujące na zakres…

continue reading
Brak komentarzy

Ablewicz Krystyna, Dwie fenomenologie (Husserl – Perls) oraz ich funkcje w pedagogicznym procesie badawczym (tekst)

tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman Fragment Prof. Bauman konsekwentnie namawiała mnie do podjęcia empirycznych badań fenomenologicznych, które są właśnie konfrontujące filozofującego pedagoga z rzeczywistością. To, co spływa z głowy na papier kreuje niewątpliwie jakiś świat logiczny, lecz przecież wyobrażony, bo mieszczący się tylko w świadomości piszącego. Ogólność filozoficzno-teoretyczna nasyca kontekstowość pedagogicznego myślenia i działania,…

continue reading
Brak komentarzy

Francesetti Gianni, Terapia Gestalt w praktyce klinicznej: siła wzrostu europejskich terapeutów Gestalt (film)

Nagranie z IV Konferencji Naukowej PTPG

continue reading
Brak komentarzy

Pfleiderer Stefan, Nowy pomysł połączenia obszaru badania naukowego z codzienną praktyką psychoterapii Gestalt (film)

Nagranie z IV Konferencji Naukowej PTPG

continue reading
Brak komentarzy
Skip to content