Maciejczak Marek, Świat według ciała w “Fenomenologii percepcji” M. Merleau-Ponty’ego (książka)

Wstęp M.Merleau-Ponty’ego teoria percepcji zakłada teorię ciała włas­nego. Teoria ciała własnego natomiast obejmuje cztery zasadnicze tematy – różnicę między przedmiotem a ciałem przeżywanym, prze­strzenność ciała, jego bezpośrednio przeżywaną jedność i ciało jako ekspresję świadomości wcielonej. Ich ścisłe ze sobą powiązanie odsłania różne aspekty tego samego fenomenu: świadomości zaangażowanej jako sposobu bycia-ku-światu (etre-au-monde).Percepcja zmysłowa jest rozumiana…

continue reading
Brak komentarzy