Ablewicz Krystyna, Wartości antropologii, aksjologii i pedagogii Gestalt w perspektywie pedagoga (tekst)

nie trzeba zmieniać światatrzeba tylko znaleźć w nimswoje miejsceAlbert Einstein Otóż chcę wskazać, a zarazem wykaza ć, w zakresie ograniczonym liczb ą stron tekstu, że „zarówno założenia teoretyczne psychologii Gestalt, jak i wiedza wynikająca z jej realizacji praktycznych, czyli działań psychoterapeutycznych mogą stanowić podstawę teoretyczną, implikującą specyfikę codziennej pracy pedagoga”, a tym samym stać się…

continue reading
Brak komentarzy