Mierkowski Piotr, Zwiastun polskiej edycji II tomu założycielskiego tekstu Terapia Gestalt: Pobudzenie i Wzrost w Osobowości Człowieka (1951) autorstwa F.S. Perlsa, R.H. Hefferline’a i P. Goodmana (tekst)

Mierkowski Piotr, Zwiastun polskiej edycji II tomu założycielskiego tekstu Terapia Gestalt: Pobudzenie i Wzrost w Osobowości Człowieka (1951) autorstwa F.S. Perlsa, R.H. Hefferline’a i P. Goodmana (tekst)

Fragment „kontakt stanowi najprostszą i pierwszą rzeczywistość”(Perls, Hefferline, Goodman, 1951/2022, s. 85) To zwięzłe i niezwykle śmiałe oświadczenie, znajdujące się na samym początku teoretycznego tomu Gestalt Therapy: Excitment and Growth in the Human Personality...
Skip to content