Parlett Malcolm, Jednolite pole w praktyce (tekst)

Parlett Malcolm, Jednolite pole w praktyce (tekst)

W artykule podjęto refleksję nad „jednolitym polem” jako koncepcją leżącą u podstaw teorii i praktyki Gestalt. Perspektywa pola przeciwstawiona jest dualistycznemu spojrzeniu, które oddziela jednostki od ludzkich systemów. Zamiast tego, jednostki mogą być...

Vazquez- Bandin Carmen, Życie według Terapii Gestalt (film)

„Świat zachodni w ostatnich dziesięcioleciach bardzo się zmienił. Według socjologów takich jak Bauman czy Ehrenberg przenieśliśmy się ze współczesnego społeczeństwa (powiedziałabym, społeczeństwa neurotycznego) do społeczeństwa „płynnego” lub ponowoczesnego....
Skip to content