Parlett Malcolm, Jednolite pole w praktyce (tekst)

Parlett Malcolm, Jednolite pole w praktyce (tekst)

W artykule podjęto refleksję nad „jednolitym polem” jako koncepcją leżącą u podstaw teorii i praktyki Gestalt. Perspektywa pola przeciwstawiona jest dualistycznemu spojrzeniu, które oddziela jednostki od ludzkich systemów. Zamiast tego, jednostki mogą być...
Melnick Joseph, Zmiana społeczna w podejściu Gestalt (tekst)

Melnick Joseph, Zmiana społeczna w podejściu Gestalt (tekst)

Streszczenie Nasz świat jest bardzo złożony i pełen konfliktów. Wierzę, że stworzenie i wdrożenie zdrowego procesu wprowadzania zmian ma zasadnicze znaczenie dla kultur i społeczeństw, by mogły się stać bardziej zróżnicowane, oparte na współpracy i poszanowaniu, a...
Skip to content