Europejski Trening SAR – IX edycja!

Instytut Pozytywnej Seksualności zaprasza do wzięcia udziału w profesjonalnym szkoleniu SAR – Treningu Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring Training).

Termin: 12-13.06.2021
Cena:
1300 PLN do 31 marca 2021 (early bird price)
1500 PLN od 1 kwietnia 2021
1300 PLN studenci/studentki i absolwenci/absolwentki USWPS & SCU
Kontakt: eurosarpoland@gmail.com lub aloewe@pozytywnaseksualnosc.pl

Bilety: http://sexpositiveinstitute.pl/product/european-sar-training/

-> Czym jest SAR?
SAR to międzynarodowy program treningowy, który jest obowiązkowym elementem edukacji amerykańskich terapeutów seksualnych, doradców i edukatorów, wymagany w procesie certyfikacji przez AASECT (American Association of Sexual Educators, Coaches and Therapists).
Trening ten został wprowadzony w latach 70 jako obowiązkowy element praktycznego szkolenia studentów seksuologii w Institute for the Advanced Study of Human Sexuality w San Francisco. Stworzenie takiego programu szkoleniowego było odpowiedzią na poszukiwanie projektów skupiających się na szerokim spektrum różnorodności seksualnej adresowanych do specjalistów/ek pracujących z ludzką seksualnością. Obecnie SAR to jedyny trening w USA, który musi ukończyć każda osoba specjalizująca się w dziedzinach seksuologii, terapii seksualnej, edukacji seksualnej czy sex coachingu.
W Polsce SAR to dwudniowy kurs weekendowy – tłumaczony z języka angielskiego na polski, którego program został specjalnie przygotowany dla polskich uczestników.

-> Dla kogo jest SAR?
Program SAR skierowany jest do specjalistów/ek w obszarze ludzkiej seksualności, którzy chcą poszerzać i rozwijać wiedzę dotyczącą seksualności i własne nastawienie do tej wiedzy. Jest to kurs dla psychologów/żek, trenerów/ek rozwoju osobistego, seksuologów/żek, coachów, edukatorów/ek, fizjoterapeutów/ek, nauczycieli/ek tantry i duchowej seksualności, studentów/ek, terapeutów/ek, pracowników/czek socjalnych, przedstawicieli/ek zawodów związanych ze zdrowiem, duchownych, specjalistów/ek planowania rodziny, socjologów/żek, badaczy/ek seksualności, rodziców, osób które w swojej pracy mogą mieć kontakt z ludzką seksualnością oraz wszystkich chcących rozwijać swoje relacje międzyludzkie i zmieniać swoje życie na lepsze.

-> Jak wygląda SAR?
Trening SAR jest wysoce prowokującym, bezpośrednim, intelektualnym i emocjonalnym doświadczeniem, które zaprojektowane jest na dochodzenie do granic strefy komfortu, wywoływanie uczuć oraz konfrontacji z postawami, przekonaniami i wartościami na temat seksualności. Trening ten prowokuje do zmian w życiu, jest przełomem, który otwiera nowe drzwi do ponownego odkrywania i badania różnorodnych form seksualności.
Prezentacje składają się z materiałów multimedialnych (w tym film współczesny, telewizja i sztuki wizualne), oraz paneli z elementami demonstracji z zakresu współczesnej ludzkiej ekspresji seksualnej z udziałem gości. Trening zawiera również elementy procesu grupowego, pracy w grupach pod opieką facylitatorów. Kurs odbywa się w małych grupach, co sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz daje możliwość aktywnego uczestniczenia w seminarium.
SAR nie jest profesjonalnym treningiem terapii seksualnej. Nie jest to także tradycyjna edukacja seksualna. Trening umożliwia uczestnikom/czkom emocjonalne, intelektualne, duchowe oraz psychologiczne przeżywanie różnych aspektów rozumienia i akceptacji seksualności człowieka.

Informacje organizacyjne *
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-18.00. Zgodnie z radycją, treningom SAR towarzyszą dodatkowe imprezy o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym z obszaru seksualności. Szczegóły imprez towarzyszących zostaną podane zainteresowanym drogą mailową.
-> Kto prowadzi zajęcia?
Trening SAR prowadzony jest przez dr Agatę Loewe, wieloletnią uczennicę dr Patti Britton oraz dr Roberta Dunlapa, którzy są współzałożycielami Sex Coach University, pierwszego na świecie instytutu szkolącego i uwierzytelniającego specjalistów w dziedzinie sex coachingu. Organizatorem europejskiej edycji jest Instytut Pozytywnej Seksualności. Facylitatorkami grup są Agnieszka Szeżyńska oraz Patrycja Wonatowska. Trening superwizowany jest przez dr Patti Britton oraz zapewnia certyfikację uznawaną przez Sex Coach University oraz Instytut Pozytywnej Seksualności.

Dr Agata Loewe – jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia Kliniczna oraz Społeczna Psychologia Stosunków Międzykulturowych) oraz Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie uzyskała tytuł Ph.D. Kończyła studia podyplomowe w Krakowie w Ośrodku Szkoleń Systemowej Terapii Rodzin, jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu Sex Coach University. Od 10 lat działa w organizacjach pozarządowych. Prowadzi poradnictwo seksuologiczne i psychoterapię w ramach Kampanii Przeciw Homofobii oraz Instytutu Pozytywnej Seksualności. Jest członkinią WAS & WASC. Jej specjalizacją są badania nad płcią, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi i identyfikacjami płciowymi oraz relacjami & alternatywnymi stylami życia.

Agnieszka Szeżyńska – coachka intymności, edukatorka seksualna dorosłych, trenerka, ekspertka w dziedzinach komunikacji i językoznawstwa płci. Ukończyła Sex Coach University, gdzie obecnie pracuje jako Student Advisor, wspierając rozwój zawodowy profesjonalistów zajmujących się seksualnością z całego świata. Jest w trakcie procesu certyfikacji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Współtworzy Instytut Pozytywnej Seksualności w Warszawie i należy do World Association of Sex Coaches. Specjalizuje się w kwestiach poziomu libido, nie/kompatybilności w parze, kobiecej przyjemności i orgazmu oraz konsensualnej niemonogamii. Prowadzi cieszące się dużą popularnością warsztaty rozwoju seksualności dla dorosłych i jest autorką pierwszego w Polsce podręcznika do samorozwoju seksualności, ,,Warsztaty Intymności.”
Patrycja Wonatowska – seksuolożka, edukatorka seksualna. Posiada uprawnienia konsultantki w punkcie testowania HIV . Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP (pedagogika – edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. Absolwentka psychologii i terapeutka w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii, np. „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring” oraz ,,ASPEX” prowadzonych przez Sex Coach University dr Patti Britton i dr Roberta Dunlapa. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz edukacji seksualnej oraz profilaktyki zdrowotnej HIV/AIDS. Swoją pracę poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego. Jako edukatorka seksualna zajmuje się poradnictwem w zakresie seksualności w różnych fazach życia: dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poradnictwo i terapia obejmują zarówno udzielanie informacji, jak i szukanie możliwych rozwiązań dotyczących trudności w obszarze seksualności. Udziela konsultacji indywidualnych oraz dla par. Prowadzi warsztaty oraz grupy rozwojowe w zakresie seksualności.

Na obrazku: Pablo Picasso, 1908, L’amitié (Friendship, Two Nudes)

Instytut Pozytywnej Seksualności zaprasza do wzięcia udziału w profesjonalnym szkoleniu SAR – Treningu Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring Training). Termin: 12-13.06.2021Cena:1300 PLN do 31 marca 2021 (early bird price)1500 PLN od 1 kwietnia 20211300 PLN studenci/studentki i absolwenci/absolwentki USWPS & SCUKontakt: eurosarpoland@gmail.com lub aloewe@pozytywnaseksualnosc.pl Bilety: http://sexpositiveinstitute.pl/product/european-sar-training/ -> Czym…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content