Hejnar Marta, Nowy Gestalt: Zmiana społeczna w podejściu Gestalt Josepha Melnicka (wideo)