Estetyka jest kluczowa dla terapii Gestalt. Ta szczególna organizacja doznań obejmuje doświadczenie samego piękna. Ta sama postawa estetyczna, która tworzy sztukę i docenia piękno, odpowiada za harmonie i rytmy życia. Jakości estetyczne ożywiają zarówno dzieła artysty, jak i codzienne wydarzenia zwykłego życia. Teoria oraz praktyka terapii Gestalt są przesiąknięte tymi jakościami. Nieprzypadkowo autorem pierwszego i najbardziej wszechstronnego opracowanie teorii terapii Gestalt jest Paul Goodman, którego próby literackie (fikcja i poezja) były równie ambitne, co jego prace z zakresu psychologii i teorii społecznej. Jego współpraca z Frederickiem Perlsem połączyła europejską psychoanalizę, fenomenologię, psychologię Gestalt i egzystencjalizm z amerykańskim pragmatyzmem Williama Jamesa, George’a Herberta Meada i Johna Deweya (Kitzler, 2009).

Kreatywność stanowi nieodłączny element terapii Gestalt, która koncentruje się na nowości i ekscytacji oraz na poszukiwaniu, tworzeniu, odkrywaniu i wymyślaniu kontaktowania. Tak funkcjonuje organizm-środowisko. Ten punkt widzenia łączy też terapię Gestalt z biologią, ponieważ kreatywność odgrywa kluczową rolę w selekcji naturalnej. Terapia Gestalt zaczerpnęła proces rozwoju z biologii ewolucyjnej Smutsa, dla którego rozwój jest współtworzoną interakcją pomiędzy genami, organizmem i środowiskiem, umożliwiającą maksymalnie udane przystosowanie się do zróżnicowanych warunków (Dewey, 1910, 1934, 1958; Oyama, 2000a, b; Lewontin, 2000). Poprzez kreatywność organizmy tworzą różnorodność, która pozwala na naturalną selekcję wśród populacji. Kontakt, sam w sobie będąc procesem świadomości, stanowi dla świadomych organizmów doświadczenie naturalnej selekcji w obrębie czasu ich życia. Self jest artystą ludzkiego organizmu, a jako witalna synteza kontaktów jest doświadczeniem samego życia. Estetyka wyłania się z doświadczenia zmysłowego jako widok, dźwięk, dotyk, a nawet zapach życia. Jest tym, co różni żywych od umarłych.

Tłumaczenie:

Ula Krasny

Redakcja/Korekta:

Anna Natasza Górecka

Odnośnik do czytania:

https://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Tygrysie.pdf

Audiobook (YouTube)

Audiobook (mp3)

https://drive.google.com/file/d/19yV_XFef-fHZmMpmpXG3_PaFShjbFj8S/view?usp=sharing

Audiobook czyta:

Dorota Podczerwińska

Na obrazku: Peter Haraskamp, Juggler

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png

Skip to content