Kategorie
D

Davies Dominic i Cormier-Otaño Olivier, Terapia osób GSD (tekst)

Fragment

Treść tego rozdziału dotyczy pracy z osobami reprezentującymi różnorodne tożsamości genderowe i seksualne, czyli z klientami GSD (ang. gender and sexual diversities). Skrót GSD jest dużo bardziej „pojemny”, w porównaniu z tradycyjnie wykorzystywanym terminem LGBT(IQ) (ang. lesbian, gay, bisexual, transgender/sexual, intersex, questioning; odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transgenderowych oraz transseksualnych, interseksualnych, a także tych, podających w wątpliwość swoją przynależność do kategorii tożsamościowych, wyodrębnianych ze względu na seksualność i/lub gender). Obejmuje on szerszy zakres różnorodnych tożsamości genderowych i seksualnych. Stąd pod pojęciem GSD rozumie się również osoby angażujące się w styl życia lub praktyki Kink/BDSM – niezależnie od ich orientacji seksualnej (Langdridge i Barker, 2007), a także te, których tożsamość genderowa odpowiada dowolnemu miejscu w genderowym spektrum – a więc nie tylko osoby interseksualne czy transgenderowe.

Tłumaczenie

Daniel Bąk

Odnośnik

Link do artykułu: http://www.pinktherapy.com/portals/0/downloadables/Translations/POL_GSDT.pdf

Kategorie
D

Davies Dominic, Orientacja seksualna (tekst)

Fragment

Orientacja seksualna oznacza odczuwanie pociągu emocjonalnego, romantycznego czy też seksualnego do mężczyzn, kobiet lub do osób obu płci, lub też do osób, które nie utożsamiają się z żadną płcią. Trwałe nieodczuwanie pociągu seksualnego wobec innych również uznane jest obecnie za jedną z orientacji seksualnych. Tradycyjnie mówiło się o trzech rodzajach orientacji seksualnej: heteroseksualnej, homoseksualnej i biseksualnej. W ostatnich latach coraz więcej wiadomo jednak na temat osób, które uważają się za aseksualne. Podobnie zwiększa się ilość informacji na temat ludzi, którzy odczuwają pociąg seksualny do osób tzw. Trzeciej płci1; w państwach takich jak Indie, Bangladesz i Pakistan uznaje się już oficjalnie osoby trzeciej płci (np.: Hidźra2). W społeczeństwach Zachodu seksualność osób, jakie charakteryzuje pociąg do transeksualistów można nazwać orientacją transorientacyjną. Obecny artykuł skupia się głównie na omówieniu orientacji homoseksualnej i biseksualnej, przewidujemy jednak, że w miarę dostępu do informacji na temat osób o orientacji transorientacyjnej i aseksualnej, obecny tekst zostanie poszerzony.

Tłumaczenie

Piotr Mierkowski

Odnośnik

Link do artykułu: http://www.pinktherapy.com/portals/0/downloadables/Translations/POL_SexualOrientation.pdf