Jacobs Lynne, Nadzieje, lęki i trwałe tematy relacyjne (tekst)

Fragment Od lat terapeuci Gestalt z trudem próbują przenosić wglądy nurtu psychoanalitycznego dotyczące przeniesienia do praktyki terapii Gestalt. Czynią to, ponieważ psychoanalityczne opracowania tego zagadnienia często przynoszą cenne dla terapii wglądy dotyczące procesów relacyjnych, szczególnie pojawiających się przez dłuższy czas. Jednocześnie, terapeuci również uświadamiają sobie różne ograniczenia i historyczne naleciałości związane z tą koncepcją. Z…

continue reading
Brak komentarzy