Co nowego na stronie?

  • W Bibliotece jest już dostępny kolejny artykuł Lynne Jacobs.
  • Zbiór materiałów audio został rozszerzony o artykuł Marty Katolo o relacyjnym self.
  • Dodano nagranie artykułu Anny Bal o dialogu, polaryzacji i spotkaniu.
  • Opublikowano artykuł Piotra Mierkowskiego zapowiadający II tom PHG.
  • W Bibliotece jest już dostępny tekst Marka McConville’a o adolescencji z perspektywy terapii Gestalt.
And we are not afraid, Nicholas Roerich

[Polecane] K. Biały, P. Piasek, P. Pieniążek, Słownik Samo-Świato-Wyrażeń – czy te pojęcia coś dziś opisują?

Klasyczna metodologia wywiadu narracyjnego i zogniskowanego wywiadu grupowego w połączeniu z metodologią terapii Gestalt jest propozycją tzw. enactive research czyli łączenia nauki i praktyki, tworzenia interwencji z obszaru aktywizmu społecznego.

And we are not afraid, Nicholas Roerich

[Polecane] Lynne Jacobs, Dialog, potwierdzenie i „dobro”

Rozpoznanie podkreśla jedną z naszych podstawowych myśli na temat człowieczeństwa, mianowicie, że nasza osobowość wyłania się ze wspólnoty z innymi ludźmi, jest utrzymywana w tej wspólnocie i przyczynia się do jej kształtowania.

The painter’s family Giorgio de Chirico

[Polecane] Mark McConville, Adolescencja. Psychoterapia i wyłaniające się self

Używając języka psychoterapii Gestalt, zachowanie i wyłaniające się self dziecka zarysowuje się w polu rodziny tak, jak figura zarysowuje się w relacji do tła.

Meeting of the Minds, Linda Ridd Herzog

[Polecane] Friedemann Schulz, Życie w świecie znaczeń

Artykuł Friedemanna Schulza koncentruje się na koncepcji „tego, co pomiędzy” Martina Bubera i na jej znaczeniu jako jednego z aspektów przemiany w procesie psychoterapeutycznym w terapii dialogicznej.

“Delikatność jest specyficznym narzędziem terapeutycznym i paradoksalnie najbardziej rewolucyjnie agresywnym ruchem w czasach znormalizowanej przemocy społecznej”
Gianni Francesetti, Podstawy psychopatologii fenomenologiczno-gestaltowskiej – lekkie wprowadzenie
Skip to content