Kolaż, Marlena Nowak, 2023

[Wystawa] Nie ma dowodu poza czuciem

„Każdy jest artystą”, przekonywał Joseph Zinker, i ja mu wierzę. Kiedy w terapii Gestalt mówimy o kreatywności, najczęściej zajmujemy się wtedy sposobami, jakimi wchodzimy w relacje. Jak wnieść lub przyjmować emocje?

Push Me, Lincoln Townley, 2018

[Polecane] Piotr Mierkowski, Im mniej „się popycham”, tym lepiej chodzę

…czyli o tym, jak wyjść poza schemat „topdog/underdog” oraz o różnicy między introspekcją a poszerzaniem świadomości doznaniowej.

C. M. Coolidge, A Friend in Need, 1903

[Polecane] Jean-Marie Robine, Tło pola. Kontekst koncepcji

Powiedzieć „pole organizm/środowisko” to nie znaczy powiedzieć „ja/świat”, ale uznać, że żaden organizm nie może być oddzielony od swojego kontekstu.

Okładka wersji anglojęzycznej książki Gianniego Francesettiego

[Polecane] Gianni Francesetti, Podstawy psychopatologii fenomenologiczno-gestaltowskiej – lekkie wprowadzenie

Wprowadzenie do podstaw perspektywy psychopatologicznej, która w ciągu ostatnich dwudziestu lat rozwinęła się poprzez integrację psychopatologii fenomenologicznej i psychoterapii Gestalt.

“Delikatność jest specyficznym narzędziem terapeutycznym i paradoksalnie najbardziej rewolucyjnie agresywnym ruchem w czasach znormalizowanej przemocy społecznej”
Gianni Francesetti, Podstawy psychopatologii fenomenologiczno-gestaltowskiej – lekkie wprowadzenie
Skip to content