Witamy w Bibliotece!

Tu gromadzimy materiały dotyczące Gestaltu. Zapraszamy do współpracy!

Embroidering the Earth’s mantle, Remedios Varo, 1961

[Polecane] Marek Jawor, Fenomenologiczny paradygmat psychoterapii Gestalt (tekst)

Autor prezentuje podstawowe idee nurtu filozoficznego, którego założycielem był Edmund Husserl, następnie omawia główne idee psychoterapii Gestalt, by finalnie, zestawiając te dwie perspektywy badawcze, ukazać siłę oddziaływań fenomenologii na terapię Gestalt.

Martial Memory, Philip Guston, 1941

[Polecane] Avrum Geurin Weiss, Utracona rola zależności w psychoterapii

W przedstawionym studium przypadku terapeuta początkowo zmienia ramy terapeutyczne, aby pomóc pacjentowi rozwinąć większą zdolność do tolerowania zależności interpersonalnej, a następnie wdraża bardziej tradycyjną strukturę terapeutyczną.

Untitled (Sexual Shaman), Norval Morrisseau, 1992

[Polecane] Peter Philippson, Seksualność: popęd i relacja

“Poza oczywistymi doświadczeniami, możliwościami i zagrożeniami zagadnienie naszej seksualności wzbudza wiele ważnych teoretycznych i terapeutycznych pytań. Pragnę tutaj podzielić się moim sposobem rozumienia seksualności oraz jej miejsca w psychoterapii, szczególnie w terapii Gestalt.”

Elasticity, Umberto Boccioni, 1912

[Polecane] Julianne Appel-Opper, Uzdrawiające dialogi ciała w ucieleśnionym polu – interwencje i eksperymenty

Terapeuta i klient komunikują się ze sobą poprzez to, w jaki sposób na siebie patrzą, poruszają się, siadają, gestykulują, oddychają. Zaprezentowane ćwiczenia mające na celu uwrażliwienie terapeutów na takie międzycielesne procesy zostały opatrzone odpowiednimi pojęciami i metaforami.

“Każdy moment, w którym możemy kontekstualizować nasze założenia, pozwala nam zrozumieć je jako perspektywy, a nie jako prawdy // Lynne Jacobs