S

Stevens Christine, Stringfellow Jane, Wakelin Katy, Waring Judith, CORE Projekt badawczy psychoterapii Gestalt w Wielkiej Brytanii. Wyniki (tekst)

Artykuł podsumowuje wyniki trwającego trzy lata projektu badawczego przeprowadzonego przez środowisko psychoterapeutów Gestalt w Wielkiej Brytanii. Jest to przykład badania głównie ilościowego, opartego o dane kliniczne, przeprowadzonego z zachowaniem rygorystycznych wymagań metodologicznych. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i minimalnym nakładom finansowych. Uzyskane wyniki mogą być porównywane z danymi dostępnymi w krajowych bazach danych, pochodzącymi z podobnych projektów, które zrealizowano w Wielkiej Brytanii. Pokazują one, że psychoterapeuci Gestalt są tak samo skuteczni jak psychoterapeuci innych modalności, którzy pracują w ramach NHS (National Health System)(2) oraz w podstawowej opiece medycznej.

Tłumaczenie

Renata Mizerska

Odnośnik

Link do artykułu: https://www.britishgestaltjournal.com/features/2014/12/28/polski-core

Artykuł podsumowuje wyniki trwającego trzy lata projektu badawczego przeprowadzonego przez środowisko psychoterapeutów Gestalt w Wielkiej Brytanii. Jest to przykład badania głównie ilościowego, opartego o dane kliniczne, przeprowadzonego z zachowaniem rygorystycznych wymagań metodologicznych. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i minimalnym nakładom finansowych. Uzyskane wyniki mogą być porównywane z danymi dostępnymi w krajowych bazach…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content