Badania

Projekt badania pojedynczego przypadku w celu pomiaru skuteczności terapii Gestalt w leczeniu depresji u osób starszych z demencją we Włoszech i Meksyku.

Alessandra Merizzi , Rosanna Biasi, José Fernando Álvarez Zamudio, Margherita Spagnuolo Lobb, Mirko Di Rosa and Sara Santini. Article in International Journal of Environmental Research and Public Health · March 2022 Tłumaczenie: Iwo Tarkowski. Korekta: Daina Kolbuszewska Streszczenie: Psychoterapia jest jedną z opartych na dowodach interwencji klinicznych w leczeniu...

Doświadczenia terapeutów podczas sesji z klientami depresyjnymi: Teoria ugruntowana, Jan Roubal & Tomas Rihacek

Article in Psychotherapy Research Journal· March 2016 DOI: 10.1080/10503307.2014.963731 · Source: PubMed   Tłumaczenie: Iwo Tarkowski Korekta: Beata Rudzińska Obraz: Liminal, Miles Johnston, 2018, www.milesjohnstonart.com   Streszczenie Cel: Niniejsze badanie eksploruje doświadczeniowy proces psychoterapeutów podczas sesji z aktualnie depresyjnym klientem....

Prawopółkulowa psychoterapia: najnowsze osiągnięcia naukowe i kliniczne

Opracowanie na podstawie publikacji: Schore A. (2022). Right brain-to-right brain psychotherapy: recent scientific and clinical advances. Annals of general psychiatry, 21(1), 46. https://doi.org/10.1186/s12991-022-00420-3 Dlaczego warto o tym wiedzieć: Powszechnym sposobem badania efektywności różnych modalności psychoterapeutycznych są badania ilościowe, jednakże...

Zespół lęku napadowego: atak paniki czy ostry atak samotności? Zbieżności między neuronauką afektywną a perspektywą fenomenologiczno-gestaltowską

Na podstawie publikacji: Francesetti, G., Alcaro, A., Settanni, M. (2020). Panic disorder: attack of fear or acute attack of solitude? Convergences between affective neuroscience and phenomenological-Gestalt perspective. Research in psychotherapy (Milano), 23(1), 421. https://doi.org/10.4081/ripppo.2020.421 Dlaczego warto o tym wiedzieć: Powszechnie przyjęte...

Skip to content