Zgłoszenia do Kalendarza

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do Kalendarza Wydarzeń Gestalt wszystkich organizatorów szkoleń, warsztatów, treningów dla Gestaltystów i osób zainteresowanych rozwojem/terapią w tym nurcie.

Zgłoszenie to e-mail wysłany na adres: nataliazuk.gestalt@gmail.com, w którego treści wpiszcie wyłącznie następujące informacje:

  • temat/tytuł wydarzenia
  • opis
  • osoba/osoby prowadzące (może być z podaniem ich zawodu, np. terapeuta uzależnień, certyfikowana psychoterapeutka Gestalt)
  • data
  • organizator (może być z linkiem do strony www)
  • miejsce/adres
  • link do zapisów lub strony www wydarzenia
  • całkowity koszt udziału

W zgłoszeniu nie stosujcie, prosimy, żadnych wyróżnień: podkreśleń, kursywy, pogrubień, KAPITALIKÓW, kolorów. Nie przysyłajcie też: załączników, zdjęć, opisów osób prowadzących itp.

Informacje będą zamieszczane między 15 a 20 dniem każdego miesiąca. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 dnia miesiąca. Zgłoszenia przesłane po 15 dniu miesiąca publikowane będą w kolejnym miesiącu.

Jak cała działalność Biblioteki Gestalt, również Kalendarz jest przedsięwzięciem nieodpłatnym, służącym dobru całej społeczności poprzez zasilanie pola swobodną wymianą informacji i życzliwym przepływem.

Skip to content