Fragment

Proces komunikacji w organizacji jest jednym z kluczowych obszarów skutecznego jej funkcjonowania w stale zmieniającym się, dynamicznym otoczeniu.
Każda organizacja stanowi system społeczny, którego głównym aktywem są ludzie, zarówno pracownicy, jak i kierownicy różnych szczebli zarządzania. Skuteczność ich działania zależy w głównej mierze od sprawnego procesu komunikacji w danej organizacji. Warto więc przyjąć, że komunikacja stanowi ważny aspekt zarządzania organizacjami. Ponieważ związana jest ściśle z relacjami interpersonalnymi, można zaliczyć ją do miękkich instrumentów zarządzania.
Analiza relacji międzyludzkich wymaga całościowego spojrzenia na organizację. Podejście holistyczne daje taką możliwość, ponieważ pozwala przyjrzeć się współzależnościom pomiędzy poszczególnymi instrumentami miękkiego zarządzania. W szczególności umożliwia analizę wielowymiarowych aspektów procesów komunikacji w organizacji, będących integralną częścią instrumentów miękkiego zarządzania.
Celem niniejszego rozdziału jest sformułowanie obszarów badawczych w zakresie zastosowania holistycznego podejścia jakim jest Gestalt, jako modelu zarządzania komunikacją w organizacjach. Kolejnym celem jest przyjrzenie się w jaki sposób za pomocą podejścia Gestalt można analizować i wpływać na jakość procesów komunikacji interpersonalnej w organizacjach.
Rozdział ten jest również jednym z etapów szerszych badań autorki w zakresie zastosowań teorii psychologii Gestalt w dziedzinie zarządzania organizacjami.

Odnośnik

Artykuł można pobrać tutaj

Dodatkowe informacje

Artykuł Holistyczne podejście do komunikacji w organizacji w ujęciu Gestalt jest I rozdziałem książki Wybrane zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami

Skip to content