Fragment

Konflikt Perlsa z obowiązującym porządkiem rzeczy zawiera zalążki jego teorii zmiany. Ta teoria zmiany nie była przez Perlsa nigdzie formalnie opisana, ale jest to dość oczywiste, iż była podłożem znacznej części jego pracy klinicznej, i stanowi podstawę wszystkich technik stosowanych do dziś dnia w terapii Gestalt. Ze względów, które staną się wkrótce oczywiste, nazywać ją będę paradoksalną teorią zmiany. Krótko powiedziawszy, brzmi ona następująco: zmiana pojawia się wtedy, gdy ktoś staje się tym, kim jest, a nie kiedy usiłuje stać się tym, kim nie jest. Zmiana nie odbywa się ani pod wpływem przymusu ze strony osoby zainteresowanej zmianą, ani też kogokolwiek, kto stara sieją zmienić, ale zachodzi, jeśli ktoś włoży czas i wysiłek w to, żeby stać się tym, kim jest – być w pełni zaangażowanym w swoją bieżącą sytuację. Poprzez odrzucenie roli agenta zmiany, sprawiamy, że prawdziwie znacząca i systematyczna zmiana staje się możliwa.
Terapia Gestalt odrzuca rolę „zmieniacza”, wręcz przeciwnie zadaniem terapeuty Gestalt jest zachęcanie, a nawet upieranie się przy tym, żeby pacjent był tam, gdzie jest i tym, kim jest. Uważa on bowiem, że zmiana nie zachodzi ani za sprawą „starania się”, przymusu czy perswazji, ani też nie stanowi rezultatu wglądu, interpretacji czy innych podobnych metod. Wręcz przeciwnie, zmiana staje się możliwa tylko wtedy, gdy pacjent zrezygnuje, przynajmniej na chwilę, z tego, jakim chciałby się stać, i pokusi się być tym, kim jest. Bowiem z założenia, po to, żeby ktoś się poruszył musi najpierw zatrzymać się, co pozwala mu poczuć mocny grunt pod nogami, w przeciwnym razie, poruszanie się bez solidnego oparcia w podłożu jest utrudnione albo też całkowicie niemożliwe.

Tłumaczenie

Piotr Mierkowski

Odnośnik

Link do artykułu: https://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Paradoksalna_Teoria_Zmiany.pdf

Audiobook (Youtube):

Audiobook (mp3):

https://drive.google.com/file/d/1UNHdXcH7cETJ2qx5KShe3_Yo07Iz9GTH/view?usp=sharing

Audiobook czyta:

Maria Pełko

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png

Obraz: From Page to Memory, 2004-05, Alan Feltus

Skip to content