Po co w ogóle badania w psychoterapii, kiedy w gabinecie wszystko mamy jak na dłoni?
Czym różnią się badania jakościowe od ilościowych?
Czy badania ilościowe w ogóle są potrzebne?
Jak mierzy się skuteczność psychoterapii?
Jak to się stało, że po latach sukcesów terapii gestalt pojawiły się wątpliwości, co do jej skuteczności?
Jak gestaltyści na nie odpowiedzieli?
Czy odpowiedź jest wystarczająca i na jak długo?
Dlaczego ważne jest, żeby terapie humanistyczne były obecne w opiece zdrowotnej i na uniwersytetach?
Czy w Polsce możemy się przyczynić do uznania gestaltu za pełnoprawną, opartą na dowodach naukowych praktykę?

Zapraszam do udziału w badaniu „Trening funkcji wykonawczych jako moderator efektywności psychoterapii gestalt w leczeniu osób depresyjnych: randomizowane badanie z grupą kontrolną prowadzone w warunkach naturalnych”
Chcę przebadać ok. 60 osób.
Więcej na stronie
https://www.w-dialogu.net/badanie
Kontakt do mnie:
Tel: 604257821
Email: jwasielewski.gestalt@gmail.com

Odnośnik

https://www.facebook.com/100007081364077/videos/2363676873878335/

Skip to content