Streszczenie

Niniejszy artykuł jest poprawionym tekstem mojego wkładu w panel
„Estetyka Wyłaniającego się Innego: piękno, odpowiedzialność i zło na granicy kontaktu”. Moimi kolegami panelistami byli Sally Denham-Vaughan i Gianni Francesetti. Artykuł jest osobistą refleksją na temat zła, odpowiedzialności, etyki i drugiego człowieka z perspektywy terapii gestalt. Rozważam w nim zjawisko przeciążenia granicy kontaktu oraz kwestie odpowiedzialności i braku obojętności, jakie niesie ze sobą to zjawisko.

Tłumaczenie

Przemek Hirniak

Źródło

Artykuł ukazał się oryginalnie w: M. Spagnuolo Lobb, D. Bloom, J. Roubal, J. Zeleskov Djoric, M. Cannavò, R. La Rosa, S. Tosi, V. Pinna (Eds.) (2018). The Aesthetic of Otherness: meeting at the boundary in a desensitized world: Proceedings. Siracusa (Italy): Istituto di Gestalt HCC Italy Publ. Co. (www.gestaltitaly.com) ISBN: 978-88-989-1208-7, s. 119-128.

Odnośnik

https://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Bloom_Zlo.pdf

Na obrazku:

Time of the Devil, Nina Tokhtaman Valetova, 2010

Audiobook (Youtube):

Audiobook (mp3):

https://drive.google.com/file/d/17jNWSnbQ7ySMauavnySqEnIu1smpkkJE/view?usp=sharing

Audiobook czyta:

Gosia Sutor

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Skip to content