Prezentowany artykuł ma na celu opisanie możliwości wykorzystania zasad jednego ze współczesnych nurtów psychoterapeutycznych – podejścia Gestalt – w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W pierwszej części została opisana idea psychoterapii, kolejno psychoterapia w podejściu Gestalt, a następnie przedstawiono jej zasady i możliwości wykorzystania ich w praktyce ZZL.

W: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi 2019, nr 128/129, s . 175-189

Odnośnik:

https://www.researchgate.net/profile/Mariola-Paruzel-Czachura/publication/335397528_Psychoterapia_Gestalt_w_zarzadzaniu_zasobami_ludzkimi/links/61b6f998fd2cbd720098747b/Psychoterapia-Gestalt-w-zarzadzaniu-zasobami-ludzkimi.pdf

Skip to content