Niniejsza praca jest próbą połączenia badań naukowych i teorii Gestalt. Głównym założeniem było przedstawienie koncepcji subiektywnego poczucia dobrostanu psychicznego, która była badana przez Dienera (1984) zoperacjonalizowanej przez satysfakcję z życia, modelu samoświadomości prywatnej Fenigsteina, Scheiera i Bussa (1975) w rozszerzonym ujęciu Trapnella i Campbella (1999) oraz koncepcji świadomości w rozumieniu terapii Gestalt. Jako cel pracy postawiono weryfikację związku satysfakcji z życia z ruminacyjną i refleksyjną samoświadomością prywatną, będących różnymi typami samoświadomości w obszarze motywów jej poszerzania.

Źródło:

https://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Solarz_satysfakcja.pdf

Rok publikacji:

2017

Strona WWW Autora:

https://www.andrzejsolarz.pl/

Na obrazku: Rene Magritte, L’heureux donateur, 1966

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Skip to content