Z wprowadzenia:

Niniejsza książka została pierwotnie napisana dla hiszpańskojęzycznych czytelników na prośbę przyjaciółki i koleżanki, Carmen Vazquez Bandin. Jest to krótkie wprowadzenie do podstaw perspektywy psychopatologicznej, która w ciągu ostatnich dwudziestu lat rozwinęła się poprzez integrację psychopatologii fenomenologicznej i psychoterapii Gestalt. Stąd nazwa psychopatologia fenomenologiczno-gestaltowska. Odnosi się ona do sposobu rozumienia ludzkiego cierpienia z perspektywy podejścia fenomenologicznego i perspektywy pola. Z tych podstaw wyłania się radykalnie relacyjna lektura opisująca zarówno sposoby powstawania i manifestowania się cierpienia, jak i sposoby działania psychoterapii.

Efekt tej eksploracji ma ogromny wpływ na praktykę kliniczną: psychopatologia staje się badaniem form nieobecności, a psychoterapia staje się sztuką obecności.

Perspektywa ta jest częścią nurtu psychoterapeutycznego, który w wielu krajach jest coraz częściej identyfikowany jako Włoska Szkoła Terapii Gestalt. Ta nazwa jest niewłaściwa z dwóch powodów: po pierwsze, we włoskiej terapii Gestalt istnieją również inne prądy, nawet całkowicie odmienne [od tu prezentowanego], z drugiej strony z kolei korzystamy tu z dorobku wielu wybitnych autorów, którzy nie są Włochami (znajdziecie ich w odniesieniach bibliograficznych). Prawdą jest jednak, że początki tej perspektywy psychopatologicznej są zakorzenione w rozważaniach teoretycznych Instytutu Gestalt HCC (współkierowanego przez Margheritę Spagnuolo Lobb i Giovanniego Salonia w latach 1979-2007, a następnie podzielonego na Instytut Gestalt HCC Włochy i Gestalt Institute HCC Kairos) i że znaczna część literatury pochodzi z tej szkoły i jej kreatywnych owoców. Jest wśród nich Instytut IPsiG – Międzynarodowy Instytut Terapii Gestalt i Psychopatologii, który wraz z GS – Gestalt Studia (Czechy) – zrodził Turyńską Szkołę Psychopatologii. Ważnym krokiem w rozpowszechnianiu tej perspektywy było opublikowanie w roku 2013 Psychoterapii Gestalt w praktyce klinicznej (Francesetti, Gecele, Roubal, 2013), szybko przetłumaczonej i opublikowanej w dziewięciu językach oraz organizacja Międzynarodowych Treningów Psychopatologii, które prowadziliśmy we Włoszech z Margheritą Spagnuolo Lobb w latach 2010-2020.

W niniejszym tekście moim celem jest zarysowanie wprowadzenia do tej koncepcji psychopatologii, aby określić – choćby tymczasowo – jej zakres i wskazać pewne jej podstawy. Jest to wstęp do psychopatologii; nie jest to opis różnych form, jakie przyjmuje cierpienie, ale wstęp do sposobu rozumienia samej psychopatologii i jej związku z diagnozą i terapią. Postanowiłem spróbować opisać złożoność zjawisk klinicznych w krótki i prosty sposób. W ten sposób starałem się dać czytelnikowi wgląd w tę perspektywę bez konieczności badania myśli wszystkich autorów i tomów literatury, na których spoczywa lekkość tego tekstu. Aby lekko podróżować zostawiłem na ziemi sporo balastu, którego czytelnikowi zapewne będzie w wielu miejscach brakowało. Starałem się nadrobić tę lukę, wskazując bibliograficzne odniesienia do niezbędnych rozszerzeń i uzupełnień.

Mimo, iż jest to mało ambitne wprowadzenie, ma ono na celu nakreślenie konkretnego i oryginalnego sposobu rozumienia ludzkiego cierpienia, który ma pomóc klinicystom zbliżyć się do tego cierpienia i zająć się nim.

Odnośnik:

https://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/podstawy_fenomenologiczno_gestaltowskiej_psychopatologii.pdf

Tłumaczenie:

Justyna Flynn

Redakcja/Korekta:

Marta Rommel, Ula Krasny

Audiobook (YouTube)

Audiobook (mp3)

https://drive.google.com/file/d/1g5jROVIO56p4QOMHgRU1tBYSkr40OXNv/view?usp=sharing

Audiobook czytają:

Jakub Babij, Anna Bal, Ewa Borodo-Jaskólska, Mateusz Grygiel, Marlena Krupa, Dominika Maliszewska, Maria Pełko, Iwo Tarkowski i Natalia Żuk-Michałowska (kolejność alfabetyczna)

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Skip to content