Użycie terminu „pole organizm/środowisko” kładzie nacisk na połączenie między organizmem i jego środowiskiem, co wyraża się poprzez ukośnik. Lokalizację tego doświadczenia między dwoma biegunami pola nazywamy „granicą kontaktu” ponieważ jest miejscem, gdzie odbywają się ruchy różnicowania i integrowania, które ożywiają pole, i w tym samym czasie jednoczą je jako całość, oraz ograniczają poprzez nakreślenie granic. Te działania w terapii Gestalt nazywa się „kontaktem”, który to jest fundamentalnym pojęciem dla tego podejścia.

Tłumaczenie:

Kamil Baczewski

Redakcja/Korekta:

Beata Rudzińska

Odnośnik:

https://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Tlo_pola_Kontekst_koncepcji.pdf

Na obrazku: A Friend in Need, Cassius Marcellus Coolidge, 1903

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Skip to content