„Terapia Gestalt? Tak, puste krzesło…”. Zwykłe pierwsze skojarzenie dla osób spoza kręgów terapii Gestalt. Terapeuci Gestalt włożyli wiele wysiłku, z pewnym skutkiem, aby zmienić ten wizerunek. Jednak eksperyment z krzesłem (krzesłami) pozostaje najbardziej znaną interwencją terapii Gestalt. Akceptując to, powinniśmy dokładniej wyjaśnić, jak go rozumiemy i jak używamy go w praktyce psychoterapeutycznej. Powinniśmy wyjaśnić to dokładniej również dla własnej korzyści. Często „po prostu przeprowadzamy eksperyment” z naszymi klientami, nie zastanawiając się nad metodologią, jaka za nim stoi: w jaki sposób eksperyment został zbudowany, w oparciu o jaką intencję został wprowadzony, w jaki sposób wynik eksperymentu został sensownie włączony do procesu psychoterapii? 

Uwagi dodatkowe:

Niniejszy artykuł jest rozdziałem podręcznika: „Handbook for Theory, Research, and Practice in Gestalt Therapy, 2nd edition. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing”.

Tłumaczenie

Iwo Tarkowski

Redakcja/Korekta:

Maria Krawczyk

Odnośnik

https://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Podejscie_eksperymentalne_Podazaj_prowadzac.pdf

Na obrazku: Wolfgang Lettl, 13 Attempts to Become a Rooster – 11, 1978

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Skip to content