Niniejszy artykuł stanowi polskie tłumaczenie anglojęzycznej wersji artykułu opublikowanego pierwotnie w języku czeskim w czasopiśmie Psychoterapie: Praxe, inspirace, konfrontace wydawanym przez Uniwersytet Masaryka (Brno, Czechy; https://journals.muni.cz/psychoterapie). Przekład na język angielski powstał dzięki wsparciu Europejskiego Towarzystwa Terapii Gestalt (European Association for Gestalt Therapy (EAGT); www.eagt.org).

Streszczenie

Studia przypadku stanowią przykład metodologii odpowiedniej dla badań naukowych zorientowanych na praktykę terapeutyczną. W tym artykule są one prezentowane jako naturalny sposób zdobywania wiedzy; w ramach tego procesu psychoterapeuci mogą używać umiejętności stanowiących oczywistą część ich praktyki terapeutycznej. Autorzy wyjaśniają podstawowe etapy przeprowadzania studium przypadku: 1) Determinacja (Dlaczego pracujemy nad studium przypadku?); 2) Przygotowanie (Czego chcemy się dowiedzieć?); 3) Gromadzenie danych (Jak mogłaby wyglądać wersja minimum danego studium przypadku?); 4) Analiza danych i pisanie artykułu (Zwyczajna struktura studium empirycznego). Artykuł prezentuje studia przypadku jako znaczący i ubogacający sposób włączania badań naukowych w proces przygotowania do zawodu terapeuty oraz rozwoju zawodowego praktykujących psychoterapeutów.

Tłumaczenie

Marek Misiak

Dodatkowe uwagi:

Artykuł jest dostępny na stronie Szkoły Gestalt

Odnośnik

https://szkolagestalt.pl/wp-content/uploads/2024/04/Roubal-Cevelicek-Rihacek-Jak-prosto-przeprowadzic-i-napisac-studium-przypadku-wersja-ostateczna.pdf

Na obrazie: Horyzont, Bolesław Biegas

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Skip to content