Streszczenie

Rozwój zawodowy psychoterapeuty może być widziany jako rozwój jego osobistego podejścia do psychoterapii. Dane z badań naukowych wskazują, że psychoterapeuci aktywnie wybierają z bogatego spektrum dostępnych teorii i technik terapeutycznych, często pochodzących spoza teorii modalności, w której się szkolili, i „metabolizują” je do swoich osobistych stylów i rozumienia psychoterapii. Choć koncepcja osobistego podejścia do psychoterapii nie jest nowa i zgadza się z nią wielu badaczy, terapeutów, nauczycieli zawodu i superwizorów, to wciąż brakuje podstawowej refleksji nad tym zjawiskiem w literaturze dotyczącej psychoterapii. Celem tego artykułu jest krok w kierunku konceptualizacji osobistego podejścia terapeutycznego i zbadanie jego implikacji dla integracji, praktyki, szkolenia i badań w psychoterapii. 

Tłumaczenie

Anna Hardek

Korekta

Marta Stec

Odnośnik

https://bibliotekagestalt.pl/wp-content/uploads/2024/06/osobiste_podejscie_terapeutyczne_-koncepcja_i_jej_implikacje.pdf

Obraz: Untitled, Eric Brenner, https://x.com/EWBStuff

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Skip to content