Kategorie
D

Davies Dominic, Próby Zmiany Orientacji Seksualnej (Terapia Reparatywna) (tekst)

Fragment

Próby Zmiany Orientacji Seksualnej – także znane jako Terapia Reparatywna (TR) lub Terapia Konwersji – jest multimilionowym przemysłem zdominowanym przez konserwatywne grupy chrześcijańskie (jest też jedna żydowska organizacja o nazwie JONAH). W Stanach Zjednoczonych, gdzie religia ma duże znaczenie kulturowe, to przedsięwzięcie jest szczególnie wielkie. Wielka Brytania podobnie jak i reszta świata coraz częściej jest poddawana wpływom ‘misjonarzy’, którzy będąc gorącymi zwolennikami metody konwersji podróżują po Świecie wygłaszając kazania na temat ‘perwersyjnej’ formy miłości i szkolą chrześcijańskich ‘terapeutów’.

Należy jednak zauważyć, że fasada terapii reparatywnej zaczyna się stopniowo kruszyć. W kwietniu tego roku, Dr Robert Spitzer – psychiatra, który przysłużył się do usunięcia homoseksualizmu z DSM [międzynarodowego vademecum chorób i zaburzeń psychicznych – przyp. tłum.] przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów ofiarował przeprosiny za wielce kontrowersyjne i fałszywe badania jakie opublikował w 2001 roku. Badania te były oparte na 200 wywiadach przeprowadzonych przez telefon z osobami, które rzekomo zakończyły terapię konwersji ‘sukcesem’. Cała reszta tomu pisma “Archives of Sexual Behaviour”, w którym badania Spitzera zostały opublikowane, jest całkowicie szczegółową krytyką ich metodologii jak i wniosków do jakich miały one rzekomo prowadzić. Dr Spitzer, który obecnie cierpi na chorobę Parkinsona, stwierdził: “W refleksji muszę przyznać, że krytyka [względem mego badania – przyp. tłum.] jest w większości poprawna”. Spitzer teraz przyznaje, że osoby uczestniczące w jego badaniach odczuwają popęd do tej samej płci niezależnie od tego czy poddane one były wieloletniej terapii reparatywnej i modliły się regularnie. Podobnie wiele osób zatrudnionych w organizacjach konwersyjnych, odczuwały niezmieniony popęd do tej samej płci.

Tłumaczenie

Łukasz Konieczka

Data publikacji

2012

Odnośnik

Link: http://www.pinktherapy.com/portals/0/downloadables/Translations/CE_Polish.pdf

Kategorie
D

Davies Dominic i Cormier-Otaño Olivier, Terapia osób GSD (tekst)

Fragment

Treść tego rozdziału dotyczy pracy z osobami reprezentującymi różnorodne tożsamości genderowe i seksualne, czyli z klientami GSD (ang. gender and sexual diversities). Skrót GSD jest dużo bardziej „pojemny”, w porównaniu z tradycyjnie wykorzystywanym terminem LGBT(IQ) (ang. lesbian, gay, bisexual, transgender/sexual, intersex, questioning; odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transgenderowych oraz transseksualnych, interseksualnych, a także tych, podających w wątpliwość swoją przynależność do kategorii tożsamościowych, wyodrębnianych ze względu na seksualność i/lub gender). Obejmuje on szerszy zakres różnorodnych tożsamości genderowych i seksualnych. Stąd pod pojęciem GSD rozumie się również osoby angażujące się w styl życia lub praktyki Kink/BDSM – niezależnie od ich orientacji seksualnej (Langdridge i Barker, 2007), a także te, których tożsamość genderowa odpowiada dowolnemu miejscu w genderowym spektrum – a więc nie tylko osoby interseksualne czy transgenderowe.

Tłumaczenie

Daniel Bąk

Odnośnik

Link do artykułu: http://www.pinktherapy.com/portals/0/downloadables/Translations/POL_GSDT.pdf

Kategorie
D

Davies Dominic, Orientacja seksualna (tekst)

Fragment

Orientacja seksualna oznacza odczuwanie pociągu emocjonalnego, romantycznego czy też seksualnego do mężczyzn, kobiet lub do osób obu płci, lub też do osób, które nie utożsamiają się z żadną płcią. Trwałe nieodczuwanie pociągu seksualnego wobec innych również uznane jest obecnie za jedną z orientacji seksualnych. Tradycyjnie mówiło się o trzech rodzajach orientacji seksualnej: heteroseksualnej, homoseksualnej i biseksualnej. W ostatnich latach coraz więcej wiadomo jednak na temat osób, które uważają się za aseksualne. Podobnie zwiększa się ilość informacji na temat ludzi, którzy odczuwają pociąg seksualny do osób tzw. Trzeciej płci1; w państwach takich jak Indie, Bangladesz i Pakistan uznaje się już oficjalnie osoby trzeciej płci (np.: Hidźra2). W społeczeństwach Zachodu seksualność osób, jakie charakteryzuje pociąg do transeksualistów można nazwać orientacją transorientacyjną. Obecny artykuł skupia się głównie na omówieniu orientacji homoseksualnej i biseksualnej, przewidujemy jednak, że w miarę dostępu do informacji na temat osób o orientacji transorientacyjnej i aseksualnej, obecny tekst zostanie poszerzony.

Tłumaczenie

Piotr Mierkowski

Odnośnik

Link do artykułu: http://www.pinktherapy.com/portals/0/downloadables/Translations/POL_SexualOrientation.pdf

Kategorie
D

Dopierała Joanna, Wziąć świat w nawias, właśnie teraz, z ufnością – wpływy kierunku fenomenologicznego na psychoterapię Gestalt – idea i zastosowanie, impresje własne (tekst)

Fragment

Artykuł ten jest zbiorem moich impresji, przemyśleń, osobistych i subiektywnych doświadczeń w temacie fenomenologii i jej zastosowania w psychoterapii Gestalt. Jeśli ten artykuł, bądź jego fragment, zostanie zrozumiany jako oczywistość, znaczy, że idee husserlowskie właśnie się wcielają. Jeśli nie, to trudno, jak mawiał Fritz Perls. To, co jest ważne dla mnie, to zapoczątkowanie swego rodzaju filozoficznego dialogu. Dialogu bez początku i końca, w którym nikt nie ma racji i jednocześnie wszyscy ją mają.

Każdemu przeżyciu psychicznemu odpowiada na drodze redukcji fenomenologicznej czysty fenomen, ukazujący jego immanentną istotę.

Husserl, 2014

Odnośnik

Artykuł znajduje się tutaj.

Kategorie
D

Dopierała Joanna, Próba zobrazowania koncepcji self w psychoterapii Gestalt w oparciu o doświadczenie rany narcystycznej (tekst)

Fragment

Warunek niesprzyjający ludzkiemu sercu stanowi przewlekły stres, kiedy we krwi przez długi czas utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i kortyzolu. Hormony te, niezbędne w sytuacji ucieczki i ratowania życia, utrzymując się w podwyższeniu przewlekle, niszczą życie. Naczynia krwionośne znajdujące się blisko powierzchni skóry kurczą się, aby całą krew zmobilizować do wsparcia pracy mięśni, niezbędnych do ucieczki. Serce bije szybko, mocno. Kiedy taka sytuacja trwa zbyt długo, serce nie wytrzymuje, nie daje rady. Co prawda pod wpływem adrenaliny naczynia, które dają ukrwienie samemu sercu, rozszerzają się, więc serce wydaje się lepiej ukrwione, lecz dzieje się to w intencji walki, ratowania życia i ucieczki, a nie kontemplacji swojego bytu. Serce, będące w stanie przewlekłego stresu, a niewątpliwie jest nią sytuacja braku akceptacji, nie ma przestrzeni na rozważanie swojego istnienia, na samoświadomość, na życie. Tworzy się serce zranione, powstaje rana narcystyczna.

Odnośnik

Artykuł znajduje się tutaj.

Data publikacji

2017