Kategoria: Z

Zaleska-Stolzman Magdalena i Zofia Pierzchała. Rozmowa z Mariolą Wereszką (tekst)

Opis Rozdział książki „Psychoterapia to jest moja partia polityczna”, autorstwa Marioli Wereszki. Książka została opublikowana w 2013 przez Wydawnictwo Różnica. Fragment Zofia Pierzchała: Moje pokolenie zaczęło pracę zawodową po 1980 roku. W środowisku psychologicznym ośrodków uniwersyteckich i oświatowych zaczęły się wtedy odważne dążenia do tego, aby pracę w placówkach oświatowych uznać za skuteczny rodzaj pomocy.…

continue reading
Brak komentarzy

Żuk-Michałowska Natalia, Psychoterapia Gestalt w czasie pandemii koronawirusa – rozmowa (wideo)

continue reading
Brak komentarzy

Zapart Agnieszka, Twórczość jako podstawa zmiany – praktyczny wymiar psychologii twórczości w psychoterapii Gestalt (wideo)

continue reading
Brak komentarzy

Żuk-Michałowska Natalia, Obrączka i artykuł. Opis sesji (tekst)

Fragment Z fenomenów transformujących relację terapeutyczną i relację klienta z samym sobą najbardziej fascynują i cieszą mnie te, które zdarzają się niezaplanowane. Jeśli chociaż jedna ze stron uważnie śledzi, co obie wnoszą do relacji, potencjał takich zdarzeń jest niebagatelny. Zanim przejdę do opisu sesji, pozwólcie, że opiszę kim jest klient1, co wnosił w ostatnim czasie do relacji oraz…

continue reading
Brak komentarzy

Żuk-Michałowska Natalia, Przez dialog do odpowiedzialności. Związki psychoterapii Gestalt z myślą Martina Bubera i Martina Heideggra (tekst)

Fragment Należy zastanowić się nad nieco odmiennym rozumieniem kontaktu i spotkania według Bubera i gestaltystów. Wedle filozofa spotkanie jest raczej wydarzeniem, przyjęciem określonej postawy, a nie procesem. W Gestalcie spotkanie jako wydarzenie to „kontakt końcowy/ finalny”, stanowiący fazę całego kontaktu. Kontakt finalny można zatem nazwać „momentem Ja-Ty” lub „spotkaniem Ja-Ty”, a cały proces – „relacją”.…

continue reading
Brak komentarzy

Żuk-Michałowska Natalia, Kultura terapeutyczna (tekst)

Fragment Psychoterapia stanowi fenomen kulturowy, a więc jest częścią różnorodnych przemian ideologicznych i społecznych. Kluczowa dla wykonywania zawodu pomocowego jest samoświadomość, w tym świadomość katalogu wartości, które w procesie psychoterapeutycznym promuje terapeuta,lub którewnosi do relacji terapeutycznejjako człowiek i profesjonalista. Łatwo zauważyć, gdy brak neutralności terapeuty powoduje widzenieklienta w sposób etykietujący (np. „X jest wariatem”) lub…

continue reading
Brak komentarzy
Skip to content