Gendek Monika, W poszukiwaniu dzikiego self (tekst, audio)

Gendek Monika, W poszukiwaniu dzikiego self (tekst, audio)

Fragment Do napisania artykułu o ekoterapii Gestalt i dzikim self zainspirowała mnie praca z klientami na łonie przyrody i spotkania w gronie gestaltystów z naturą w tle. Lektura tekstów o ekoterapii, ekopsychologii, ekofilozofii, oprócz poszerzania merytorycznej...
Skip to content