Parlett Malcolm, Refleksje  o Teorii Pola (tekst)

Parlett Malcolm, Refleksje o Teorii Pola (tekst)

Streszczenie: Przedstawiam podstawowe cechy i historię teorii pola oraz wskazuję, że stanowi ona podstawę teorii i praktyki terapii Gestalt.  Zgłębiam pięć podstawowych zasad teorii pola. Następnie sugeruję, że modele wiedzy i rozumienia ucieleśnionego w teorii...
Skip to content