Kategorie
K

Kowalczewska Agnieszka, Holistyczne podejście do komunikacji w organizacji w ujęciu Gestalt (tekst)

Fragment

Proces komunikacji w organizacji jest jednym z kluczowych obszarów skutecznego jej funkcjonowania w stale zmieniającym się, dynamicznym otoczeniu.
Każda organizacja stanowi system społeczny, którego głównym aktywem są ludzie, zarówno pracownicy, jak i kierownicy różnych szczebli zarządzania. Skuteczność ich działania zależy w głównej mierze od sprawnego procesu komunikacji w danej organizacji. Warto więc przyjąć, że komunikacja stanowi ważny aspekt zarządzania organizacjami. Ponieważ związana jest ściśle z relacjami interpersonalnymi, można zaliczyć ją do miękkich instrumentów zarządzania.
Analiza relacji międzyludzkich wymaga całościowego spojrzenia na organizację. Podejście holistyczne daje taką możliwość, ponieważ pozwala przyjrzeć się współzależnościom pomiędzy poszczególnymi instrumentami miękkiego zarządzania. W szczególności umożliwia analizę wielowymiarowych aspektów procesów komunikacji w organizacji, będących integralną częścią instrumentów miękkiego zarządzania.
Celem niniejszego rozdziału jest sformułowanie obszarów badawczych w zakresie zastosowania holistycznego podejścia jakim jest Gestalt, jako modelu zarządzania komunikacją w organizacjach. Kolejnym celem jest przyjrzenie się w jaki sposób za pomocą podejścia Gestalt można analizować i wpływać na jakość procesów komunikacji interpersonalnej w organizacjach.
Rozdział ten jest również jednym z etapów szerszych badań autorki w zakresie zastosowań teorii psychologii Gestalt w dziedzinie zarządzania organizacjami.

Odnośnik

Artykuł można pobrać tutaj

Dodatkowe informacje

Artykuł Holistyczne podejście do komunikacji w organizacji w ujęciu Gestalt jest I rozdziałem książki Wybrane zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami

Kategorie
S

Singer Allan, Homoseksualność i wstyd: medytacje kliniczne nad kulturowym naruszaniem self (tekst)

Fragment

Jak to się dzieje zatem, że osoby w ogóle się ujawniają, skoro ryzyko odrzucenia i straty są tak wielkie, wsparcie środowiskowe często tak małe, a ryzyko zawstydzania tak niebezpiecznie wysokie? 

Teoria Gestalt szuka fenomenologicznej odpowiedzi na pytania tego typu w koncepcji samoregulacji organizmu. Oznacza to, że gdy wewnętrzne potrzeby, pragnienia, apetyty i chcenia wypływają do świadomości, podmiot organizujący – osoba – jednocześnie tworzy znaczący obraz tego, co jest wspierane i wykonalne w polu oraz jak te możliwości odnoszą się do jego/jej potrzeb ekspresji i spełnienia. Świadomość to spójne poczucie interaktywnych granic wszystkich tych potrzeb i warunków w polu, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, subiektywnie postrzeganych i ocenianych. Organizm ludzki jest zawsze zaangażowany w nieustające wzajemne oddziaływanie między potrzebami wsparcia a potrzebami ekspresji i pokarmu. Na najbardziej podstawowym poziomie musimy wdychać powietrze, aby oddychać, i przynajmniej dopóki nie będziemy wystarczająco silni, aby zmienić nasze środowisko, nie mamy innego wyjścia, jak tylko spróbować oddychać powietrzem, które jest. W naszej kulturze, u każdej osoby, której skłonności homoseksualne przebijają się do świadomości, pojawia się konstatacja, że środowisko może nie oferować wystarczającej ilości „powietrza” do oddychania. To, że homoseksualne potrzeby milionów ludzi w jakiś sposób ujawniają się w świadomości i zachowaniu, jest świadectwem siły głębokich potrzeb organizmu w obliczu braku wsparcia społecznego.

Odnośnik

Plik PDF do pobrania tutaj.