Radomska-Malczak Anna, Pojęcie odpowiedzialności w terapii Gestalt (tekst)

Fragment “…człowiek jest odpowiedzialny (zdolny do odpowiedzi) za wybór swoich reakcji. Zatem odpowiedzialność w terapii Gestalt jest uświadomieniem sobie tego, że nasze myśli, uczucia i działania są rezultatem naszej wewnętrznej aktywności. To my sami nadajemy znaczenie wszystkiemu co się zdarza. Nasze myśli, uczucia, zachowania są rezultatem naszego własnego wyboru”. Odnośnik Link do artykułu: http://www.gestalt-terapia.pl/2016/11/18/pojecie-odpowiedzialnosci-w-terapii-gestalt/ Data…

continue reading
Brak komentarzy