Jacobs Lynne, Nadzieje, lęki i trwałe tematy relacyjne (tekst, audio)

Jacobs Lynne, Nadzieje, lęki i trwałe tematy relacyjne (tekst, audio)

Fragment Od lat terapeuci Gestalt z trudem próbują przenosić wglądy nurtu psychoanalitycznego dotyczące przeniesienia do praktyki terapii Gestalt. Czynią to, ponieważ psychoanalityczne opracowania tego zagadnienia często przynoszą cenne dla terapii wglądy dotyczące...
Skip to content