Autorzy prezentują badania, których celem była ocena wpływu terapii grupowej w podejściu Gestalt na strategie regulacji emocji, stosowane przez pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych. Artykuł wprowadza czytelnika w problematykę regulacji emocji, opisuje optymalne i zakłócone strategie reagowania oraz metody terapii Gestalt, związane z wprowadzaniem zmian w tym zakresie, jak również wyniki badań, wskazujące na zakres skuteczności tego rodzaju oddziaływań.

Odnośnik

Link do artykułu: https://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2014/63Janowski_PT2014i4.pdf

Skip to content