Fragment

Moją ambicją nie jest tutaj wyczerpujące studium fenomenu kontaktu, a raczej zebranie luźnych impresji, osobistych odczuć i wrażeń, cytatów z piśmiennictwa terapii Gestalt, jak i poezji, fragmentów rozów i spotkań ze sztuką, które, mam nadzieję, dotkną i poruszą również czytelnika.

Odnośnik

Link do artykułu: https://www.gestalttherapist.co.uk/phdi/p1.nsf/imgpages/1838_article1.pdf/$file/article1.pdf

Skip to content