A

Ablewicz Krystyna, Wartości antropologii, aksjologii i pedagogii Gestalt w perspektywie pedagoga (tekst)

nie trzeba zmieniać świata
trzeba tylko znaleźć w nim
swoje miejsce
Albert Einstein

Otóż chcę wskazać, a zarazem wykaza ć, w zakresie ograniczonym liczb ą stron tekstu, że „zarówno założenia teoretyczne psychologii Gestalt, jak i wiedza wynikająca z jej realizacji praktycznych, czyli działań psychoterapeutycznych mogą stanowić podstawę teoretyczną, implikującą specyfikę codziennej pracy pedagoga”, a tym samym stać się podstawą osobowościowego i relacyjnego przygotowania pedagogicznego nauczycieli i pedagogów pracuj ących zarówno w szkole, jak i w środowisku pozaszkolnym.

W: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 2013, vol. 66, s. 53-67

Odnośnik:

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/7081/ablewicz_wartosci_antropologii%2c_aksjologii_i_pedagogii_gestalt_w_perspektywie_pedagoga_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

nie trzeba zmieniać światatrzeba tylko znaleźć w nimswoje miejsceAlbert Einstein Otóż chcę wskazać, a zarazem wykaza ć, w zakresie ograniczonym liczb ą stron tekstu, że „zarówno założenia teoretyczne psychologii Gestalt, jak i wiedza wynikająca z jej realizacji praktycznych, czyli działań psychoterapeutycznych mogą stanowić podstawę teoretyczną, implikującą specyfikę codziennej pracy pedagoga”, a tym samym stać się…

Skip to content