Od Piotra Mierkowskiego:

Niniejszy artykuł jest świetnym wprowadzeniem do teoretycznej części założycielskiego tekstu psychoterapii Gestalt – „Terapia Gestalt: pobudzenie i wzrost w osobowości człowieka” (1951), popularnie zwanego PHG od nazwisk jego trzech autorów: Fredericka Perlsa, Ralpha Hefferline’a i Paula Goodmana, którego pierwsze polskie wydanie ukaże się na przełomie października i listopada nakładem Oficyny Związek Otwarty; https://oficynazwiazekotwarty.pl/.    

Autor niniejszego artykułu – Ken Winter, który nie jest psychoterapeutą ale dziennikarzem, zafascynowany nowatorską teorią osobowości zawartą w tej książce postanowił ją zwięźle i w prosty sposób opisać w celu jej rozreklamowania wśród studentów uniwersytetu w Michigan, w którym w pracował w 1967 roku. Obecna, późniejsza wersja artykułu pochodzi z 2007, a jej pełny tytuł brzmi, „Terapia Gestalt autorstwa Paula Goodmana” dla podkreślenia istotnego wkładu jaki ten amerykański pisarz, poeta i krytyk społeczny miał na teorię terapii Gestalt, którą wypracował we współpracy z Frederickiem Perlsem, niemieckim psychiatrą i psychoanalitykiem żydowskiego pochodzenia na przełomie lat 40 i 50. Jest dobrze wiadomym, że podstawą PHG był rękopis Perlsa napisany jeszcze podczas jego uchodźstwa na terenie Republiki Południowej Afryki, ale to właśnie w rękach utalentowanego poety i praktycznego filozofa, jakim był Goodman, przekształcił się on w rewolucyjny tekst stając się „pierwszą wyrazistą proklamacją psychoterapii Gestalt” a zarazem kluczowym teoretycznym wykładem, który mimo upływu lat, do dziś dnia stanowi podstawę treningu psychoterapeutów na całym świecie.  

Mimo iż artykuł Kena Wintera przedstawia bardzo uproszczoną wersję teorii psychoterapii Gestalt, koncentrując się głównie na opisaniu podstawowych pojęć zawartej w niej koncepcji osobowości oraz na wskroś relacyjnej sekwencji kontaktu w polu organizm/środowisko, to przekazuje on, moim zdaniem, w bardzo zrozumiały sposób podstawowe elementy składające się na bazę teorii i praktyki terapii gestalt. Artykuł ten stanowi wyśmienitą reklamę i wprowadzenie do teoretycznej części założycielskiego tekstu Terapia Gestalt, który ukaże się na polskim rynku wydawniczym już lada dzień. Życzę dobrej lektury. 

Tłumaczenie:

Piotr Mierkowski

Artykuł ukazał się w 2007 roku na stronie:
https://www.yumpu.com/en/document/read/41260677/paul-goodm
ans-gestalt-therapy

Źródło: https://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Terapia_Gestalt_Ken_Winter.pdf

Na obrazku: In the Hold, David Bomberg

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Skip to content