Cortina Rafael, Wpływ wojny: współczujący/relacyjny Gestalt i wspieranie niedawnej traumy

Tłumaczenie: Tomek Ryłek

W tym bezpłatnym webinarze Rafael Cortina krótko przedstawia perspektywę Gestalt na naturę traumy oraz ludzką zdolność do adaptacji poprzez twórcze dostosowania; prezentuje również sposoby wykorzystania tej wiedzy poprzez proste umiejętności i interwencje, które mogą promować odporność.

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png

Tłumaczenie: Tomek Ryłek W tym bezpłatnym webinarze Rafael Cortina krótko przedstawia perspektywę Gestalt na naturę traumy oraz ludzką zdolność do adaptacji poprzez twórcze dostosowania; prezentuje również sposoby wykorzystania tej wiedzy poprzez proste umiejętności i interwencje, które mogą promować odporność. Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Skip to content