Kategoria: Wideo

Cortina Rafael, Wpływ wojny: współczujący/relacyjny Gestalt i wspieranie niedawnej traumy

Tłumaczenie: Tomek Ryłek W tym bezpłatnym webinarze Rafael Cortina krótko przedstawia perspektywę Gestalt na naturę traumy oraz ludzką zdolność do adaptacji poprzez twórcze dostosowania; prezentuje również sposoby wykorzystania tej wiedzy poprzez proste umiejętności i interwencje, które mogą promować odporność. Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

continue reading
Brak komentarzy

PHG, Spotkanie z tłumaczami “Terapii Gestalt”

Wywiad dzięki:Oficyna Związek Otwarty

continue reading
Brak komentarzy

Pizzimenti Mariano, Wprowadzenie do seksualności w terapii Gestalt (wideo)

Webinar zrealizowany dzięki Szkoleniom Gestalt.Nagranie: 11.03.2022 Tłumaczy: Agata Szymków “W terapii nie możemy uniknąć seksualności. Nie możemy sprowadzić jej do czegoś, czego pacjent musi doświadczyć tylko zewnętrznie, z innymi, ponieważ z terapeutą jest to złe, wyrwane z kontekstu. Seksualność nie może być zła. Może być nadużywająca, ale nadużycie nie jest błędem, jest przestępstwem lub konsekwencją…

continue reading
Brak komentarzy

Rommel Marta, Elementy psychofizjologii traumy – przydatne dla psychoterapeutów Gestalt (wideo)

Nagranie przygotowane przez Martę Rommel na temat psychofizjologii traumy. Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

continue reading
Brak komentarzy

Oficyna Związek Otwarty, Jak wspierać kontakt z dziećmi w rzeczywistości postpandemicznej? Debata “Okna do naszych dzieci” (wideo)

continue reading
Brak komentarzy

Lommatzsch Alexander, Indywidualna i grupowa praca ze snami, paradoksami i metaforą (wideo)

Webinar Rady Studentów Instytutu Gestalt w Krakowie.

continue reading
Brak komentarzy

Meulmeester Frans, Teoria pola w Gestalt (wideo)

Webinar Rady Studentów Instytutu Gestalt w Krakowie. Frans Meulmeester – “Teoria pola w Gestalt” – 10.11.2020 g.19.00

continue reading
Brak komentarzy

Philippson Peter, Praca z seksualnością w psychoterapii Gestalt (wideo)

Webinar Rady Studentów Instytutu Gestalt w Krakowie. Peter Philippson na temat “Praca z seksualnością w psychoterapii Gestalt”

continue reading
Brak komentarzy

Greenberg Elinor, Wprowadzenie do adaptacji narcystycznych (wideo)

Webinar został zorganizowany w ramach projektu Rady Studentów Instytutu Gestalt Tłumaczenie:Agata Szymków

continue reading
Brak komentarzy

Hejnar Marta, Nowy Gestalt: Zmiana społeczna w podejściu Gestalt Josepha Melnicka (wideo)

continue reading
Brak komentarzy
Skip to content