Dla fundamentalnego pytania: “Co to znaczy być człowiekiem?” rozpoznanie (recognition) zajmuje centralne miejsce w większości koncepcji psychologicznych. Rozpoznanie podkreśla jedną z naszych podstawowych myśli na temat człowieczeństwa, mianowicie, że nasza osobowość wyłania się ze wspólnoty z innymi ludźmi, jest utrzymywana w tej wspólnocie i przyczynia się do jej kształtowania. Koncepcja rozpoznania może również służyć do naświetlenia bardziej ukrytego aspektu tego, a co to znaczy być człowiekiem, co filozof Charles Taylor nazywa pragnieniem „bycia właściwie umiejscowionym w relacji do dobra”. Nasze relacje ze sobą i innymi ulegają przemianie, gdy zostajemy rozpoznani jako osoby zorientowane na „dobro”. Do zilustrowania mojej tezy posługuje się opisem fenomenologicznym i przykładami przypadków.

Tłumaczenie:

Ewa Pierańska-Norek, Ula Krasny

Odnośnik:

https://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Lynne-Jacobs-dobro.pdf

Na obrazie: And we are not afraid, Nicholas Roerich

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Skip to content