Kategorie
K

Krawczyk Maria, Czy się słyszymy? O psychoterapii Gestalt online praktycznie (tekst)

„It’s not the same” (Picó Vila, 2020) ‒ „to nie to samo” ‒ tak pracę online podsumowali psychoterapeuci i psychoterapeutki Gestalt rozpoczynający prowadzenie terapii w tej formie krótko po wybuchu pandemii Covid 19. I rzeczywiście ‒ praca terapeutyczna online to coś innego niż praca w gabinecie. Nie chodzi o to, by temu zaprzeczać. Nie chodzi również o to, by sesje online na siłę upodobnić do sesji w gabinecie.
Przyjrzyjmy się zatem, jak pracować online, przyjmując z pokorą ograniczenia tej formy kontaktu, a zarazem dostrzegając nowe możliwości, jakie ona daje.

Tekst jest skróconym i zmienionym fragmentem pracy Czy można zbudować zdalny „dom komunikacyjny”? O współczesnym ujęciu teorii pola w indywidualnej psychoterapii Gestalt online, Warszawa 2022

Na obrazku fragment: Points of Contact No. 2′, Victor Pasmore, 1964 | Tate

http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Maria-Krawczyk.pdf

Strona WWW Autorki

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Kategorie
S

Salonia Giovanni, Teoria Self (tekst)

Fragment:
Podobno już przy wyborze nazwy dla nowego modelu psychoterapii ukazały się dwa, lub trzy różne podejścia występujące także w tekście założycielskim. Perls miałby zaproponować bezpośrednią Terapię koncentracji [2], żona Laura elegancką Terapię egzystencjalną lub Terapię doświadczenia [3], a Paul Goodman wyrafinowaną Terapię Gestalt: [4] wybór padł na tę ostatnią. Te dwa, lub trzy podejścia znajdują się w tekście założycielskim, który jest podzielony na dwie diametralnie różniące się od siebie części: [5] wyrafinowany wstęp teoretyczny i metodologiczny Perlsa i Goodmana (Nowość, Ekscytacja, Wzrost) oraz prezentację eksperymentów i aktywności praktycznych (Mobilizacja Self). Te dwie części były postrzegane jako tak różne, że niemal opozycyjne względem siebie. W rzeczywistości spowodowały one separacje, rozłamy – czasem gwałtowne – między zwolennikami Gestaltu trzewi (rozpowszechnianego głównie w Kalifornii przez F. Perlsa i J. Simkina) [6], a wyznawcami Gestaltu głowy, w tym Laury Posner, I. From, P. Goodman, P. Weiss i innych, którzy pozostali w Instytucie w Nowym Jorku

Tłumaczenie:
Emilia Fiflielska

Źródło:
https://gestalt.edu.pl/artykuly/teoria-self/

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Kategorie
W

Winter Ken, Terapia Gestalt autorstwa Paula Goodmana. Reklama książki i wprowadzenie (1967/2007)

Od Piotra Mierkowskiego:

Niniejszy artykuł jest świetnym wprowadzeniem do teoretycznej części założycielskiego tekstu psychoterapii Gestalt – „Terapia Gestalt: pobudzenie i wzrost w osobowości człowieka” (1951), popularnie zwanego PHG od nazwisk jego trzech autorów: Fredericka Perlsa, Ralpha Hefferline’a i Paula Goodmana, którego pierwsze polskie wydanie ukaże się na przełomie października i listopada nakładem Oficyny Związek Otwarty; https://oficynazwiazekotwarty.pl/.    

Autor niniejszego artykułu – Ken Winter, który nie jest psychoterapeutą ale dziennikarzem, zafascynowany nowatorską teorią osobowości zawartą w tej książce postanowił ją zwięźle i w prosty sposób opisać w celu jej rozreklamowania wśród studentów uniwersytetu w Michigan, w którym w pracował w 1967 roku. Obecna, późniejsza wersja artykułu pochodzi z 2007, a jej pełny tytuł brzmi, „Terapia Gestalt autorstwa Paula Goodmana” dla podkreślenia istotnego wkładu jaki ten amerykański pisarz, poeta i krytyk społeczny miał na teorię terapii Gestalt, którą wypracował we współpracy z Frederickiem Perlsem, niemieckim psychiatrą i psychoanalitykiem żydowskiego pochodzenia na przełomie lat 40 i 50. Jest dobrze wiadomym, że podstawą PHG był rękopis Perlsa napisany jeszcze podczas jego uchodźstwa na terenie Republiki Południowej Afryki, ale to właśnie w rękach utalentowanego poety i praktycznego filozofa, jakim był Goodman, przekształcił się on w rewolucyjny tekst stając się „pierwszą wyrazistą proklamacją psychoterapii Gestalt” a zarazem kluczowym teoretycznym wykładem, który mimo upływu lat, do dziś dnia stanowi podstawę treningu psychoterapeutów na całym świecie.  

Mimo iż artykuł Kena Wintera przedstawia bardzo uproszczoną wersję teorii psychoterapii Gestalt, koncentrując się głównie na opisaniu podstawowych pojęć zawartej w niej koncepcji osobowości oraz na wskroś relacyjnej sekwencji kontaktu w polu organizm/środowisko, to przekazuje on, moim zdaniem, w bardzo zrozumiały sposób podstawowe elementy składające się na bazę teorii i praktyki terapii gestalt. Artykuł ten stanowi wyśmienitą reklamę i wprowadzenie do teoretycznej części założycielskiego tekstu Terapia Gestalt, który ukaże się na polskim rynku wydawniczym już lada dzień. Życzę dobrej lektury. 

Tłumaczenie:

Piotr Mierkowski

Artykuł ukazał się w 2007 roku na stronie:
https://www.yumpu.com/en/document/read/41260677/paul-goodm
ans-gestalt-therapy

Źródło: http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Terapia_Gestalt_Ken_Winter.pdf

Na obrazku: In the Hold, David Bomberg

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Kategorie
P Wideo

Pizzimenti Mariano, Wprowadzenie do seksualności w terapii Gestalt (wideo)

Webinar zrealizowany dzięki Szkoleniom Gestalt.
Nagranie: 11.03.2022

Tłumaczy: Agata Szymków

“W terapii nie możemy uniknąć seksualności. Nie możemy sprowadzić jej do czegoś, czego pacjent musi doświadczyć tylko zewnętrznie, z innymi, ponieważ z terapeutą jest to złe, wyrwane z kontekstu. Seksualność nie może być zła. Może być nadużywająca, ale nadużycie nie jest błędem, jest przestępstwem lub konsekwencją odmiennego stanu świadomości.”

PROWADZĄCY:

Mariano Pizzimenti-Psycholog, Psychoterapeuta Gestalt Założyciel i dyrektor szkoły Gestalt w Turynie, były przewodniczący FISIG (Włoskiej Federacji Szkół i Instytutów Gestalt). Od 1985 roku prowadzI szkolenia z Terapii Gestalt i Poradnictwa Gestalt w różnych regionach Włoch, Niemiec, Szkocji i Irlandii. Był adiunktem na Uniwersytecie Turyńskim. Dyrektor naukowy magazynu Figure Emergenti, autor kilku publikacji, w tym “Agresywność i Seksualność. Relacja postać/tło między bólem a przyjemnością” opublikowana przez Franco Angeli w 2015 roku. Założyciel i dyrektor Gestalt School of Turin, nauczyciel i opiekun. Zajęcia kliniczne prowadzI z osobami dorosłymi zarówno w sesjach indywidualnych, jak i w parach i sesjach rodzinnych. Jestem opiekunem zespołu w różnych społecznościach rehabilitacyjnych w Piemoncie oraz w Scuola Holden w Turynie. Jestem nauczycielem w Instytucie Gestalt w Turynie na czteroletnim kursie szkoleniowym w zakresie psychoterapii oraz w niektórych krajowych i międzynarodowych instytutach Gestalt (Francja, Szkocja, Irlandia i Niemcy).

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Kategorie
F

Fischer Notburga i Robert, Towarzysząc relacji (tekst rozmowy)

Rozmowa przeprowadzona przez Łódzkie Centrum Gestalt.

Łódzkie Centrum Gestalt (ŁCG): Dzisiejsze spotkanie będzie rozmową-wywiadem. Pytania przygotowałyśmy na podstawie tych, które spłynęły od Was. Na pewno nie uda nam się uwzględnić wszystkiego. Starałyśmy się jednak wybrać te, które wydawały nam się najciekawsze. Na początek chciałybyśmy was spytać o to, co wyróżnia Wasz styl pracy? Z parami pracują terapeuci bardzo różnych modalności Wiemy, że macie w swoim zawodowym doświadczeniu Sexual Grounding Therapy oraz psychoterapię przez ciało. W jaki sposób z tego korzystacie?

Źródło:
https://drive.google.com/file/d/1DrybM0m2DMIVRf0NjgUxSmFqp7T8Pu2g/view

Na obrazku fragment: Bride and Groom (The Couple), Amedeo Modigliani, 1915

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Kategorie
M

Meulmeester Frans, Co się do licha ze mną dzieje?! Gestaltowskie podejście do psychopatologii (tekst)

Artykuł przetłumaczony przez Łódzkie Centrum Gestalt

W tym artykule pragniemy podzielić się naszym entuzjazmem dla podejścia Gestalt w psychoterapii, a w szczególności naszego doświadczenia w pracy z klientami z psychopatologią z perspektywy gestaltowskiej.

Tradycyjny stosunek do psychopatologii opiera się na założeniu, że patologia przynależy jedynie do klienta lub jego systemu. Dostrzega się wyraźną granicę między tym, kto jest zdrowy, oczywiście terapeuta, a tym, kto jest “chory”, oczywiście klient. Większość terapeutów lubi tę granicę i lubi postrzegać siebie jako tego, który jest zdrowy w relacji, co oczywiście oznacza, że ten drugi, klient, musi być tym “chorym”. Z tej perspektywy logiczne jest, że terapeuta stara się być obiektywnym profesjonalistą, który utrzymuje dystans, aby nie dopuścić do zbyt dużego zaangażowania się w relacje z klientem. Będzie więc starał się radzić sobie z emocjami, które odczuje podczas sesji w taki sposób, aby nie przeszkadzały one w procesie klienta. Emocje te są najczęściej postrzegane jako ewentualne przeciwprzeniesienie, którym należy się zająć poza gabinetem, np. podczas superwizji. Najczęściej postrzegane są jako niedokładne, nieefektywne oraz jako przeszkoda w bieżącym kontakcie z klientem.

Gestaltowskie podejście do psychopatologii jest odmienne od tradycyjnych podejść, a w konsekwencji tego, znacznie się od nich różni. Choć to klient przychodzi ze swoją osobistą psychopatologią, nie należy ona wyłącznie do niego; jest częścią relacyjnego pola klienta i jego środowiska, a co za tym idzie, jest również częścią relacyjnego pola klienta i jego psychoterapeuty. Innymi słowy, psychopatologia nie jest tu postrzegana jako należąca do klienta, ale jako psychopatologia danej relacji lub sytuacji. (Wollants, 2007 and Francesetti & Gecele, 2006). Takie postrzeganie różni się radykalnie od tradycyjnych podejść, ponieważ punktem startowym nie jest dualistyczne podejście do rzeczywistości, a holistyczne lub dialogizujące. Punktem stanowym w psychoterapii Gestalt jest relacja, pole i właśnie je traktuje się jako pierwszą rzeczywistość do badania.

Źródło:
https://drive.google.com/file/d/1dJQu6ic2lEDzOMT3LpQ6y-10GsziJ0X2/view

Na obrazku: La Fortune, Man Ray, 1938

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.pngKategorie
R

Roubal Jan, Zawierzyć nadziei: terapeuta w sytuacji depresyjnej (tekst)

Artykuł przetłumaczony przez Łódzkie Centrum Gestalt

„Powiedziałem do siebie: „To takie ciężkie!”. A w myślach odezwałem się do klienta: „Człowieku, powinieneś pójść do psychologa!”. Potem uświadomiłem sobie, że właściwie to psycholog już tu jest!… Zapomniałem, że to ja jestem psychologiem w tej sytuacji.” Oto, co przydarzyło się jednemu psychoterapeucie w trakcie spotkania z depresyjnym klientem. Nie jest to odosobniony przypadek. Wielu terapeutów towarzysząc depresyjnym klientom czuje, że stają się kimś innym, tracą swoje zawodowe kompetencje. Czasem mogą nawet stracić empatię wobec cierpiącej osoby w gabinecie. Stają się sfrustrowani i zirytowani: „Przyszło mi do głowy, że może i dobrze by było, żeby w końcu popełnił to samobójstwo, o którym tyle gada… Coś takiego przyszło mi na myśl!!!”
Jak to możliwe? Co dzieje się z psychoterapeutą w trakcie spotkania z depresyjnym klientem? Jak terapeuta może poradzić sobie ze swoim własnym doświadczeniem w sposób, który będzie pomocny dla klienta cierpiącego na depresję? Ten artykuł zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania oraz stara się zrozumieć specyfikę doświadczenia psychoterapeuty w spotkaniu z klientem depresyjnym z perspektywy obecnej sytuacji. Zapraszam Ciebie czytelniku do wyjścia poza indywidualną pozycję terapeuty, klienta lub obserwatora i oparcia swojego rozumienia na perspektywie sytuacji, która zmienia jednostki w nią zaangażowane.

Źródło:

https://drive.google.com/file/d/1zHfE__AGHqCpJ69flbynNzodbMH6G5N8/view

Na obrazku fragment: Barber Saddened by the Persistence of Good Weather, Salvador Dali, 1934

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Kategorie
S

Schulthess Peter, Życie i Praca w Duchu Gestalt (tekst)

Peter Schulthess w rozmowie z Agatą Westfal i Moniką Kalinowską-Cisło z Łódzkiego Centrum Gestalt.

Jest 22 października, minął trzeci dzień Gestalt Masterclass.
Pomimo przepracowanych już wielu godzin Peter Schulthess
znajduje i chęć i siłę, żeby porozmawiać z nami (czyli z
Agatą Westfal i Moniką Kalinowską – Cisło) i podzielić się
swoimi refleksjami dotyczącymi Gestaltu. Z radością
korzystamy z okazji.

Źródło:

https://drive.google.com/file/d/15FtY2MZcmng6bMK5z7S7ZimKBIPSlrcM/view

Na obrazku: Les Montagnards attaqués par des ours (Mountaineers Attacked by Bears), Henri Le Fauconnier, 1912

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Kategorie
K

Koveu Despina, Tęsknota za kontaktem (tekst)

Z Despiną Koveu rozmawiają przedstawicielki Łódzkiego Centrum Gestalt.

ŁCG: Co to jest kontakt gestaltowski i czym różni się od kontaktu potocznie rozumianego?
D.K.: Powiedziałabym, że kontakt codzienny jest często kontaktem sztucznym. Taki ogólny społeczny kontakt. Nie umniejszając wartości tego kontaktu, kontakt gestaltowski jest – po pierwsze – świadomy. Przez „świadomy” rozumiem, że osoba jest świadoma sama siebie, ze swoimi uczuciami, myślami i z ciałem i spotyka drugą osobę w dokładnie tak samo świadomie, z jej myślami, uczuciami i ciałem. Z odczuciami z ciała. I jednocześnie kontakt gestaltowski ma również świadomość sytuacji. W Gestalcie bardzo ważne jest, żeby sytuacja też była obecna. Na przykład w tym momencie, nasza obecna sytuacja, my tutaj, z naszym zadaniem, to pomieszczenie, budynek, to miasto, ten kraj i oczywiście ten moment.

Źródło

https://drive.google.com/file/d/1026DQ-2xsHMQUpw0KYQC4iJzPv5vsTNW/view

Na obrazku: Landscape of Martinique, Charles Laval, 1887

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Kategorie
R

Rebeta Tomasz, Eksperyment w pracy terapeutycznej (tekst)

Z Tomaszem Rebetą rozmawia Kinga Dziedziczak i Monika Kalinowska-Cisło z Łódzkiego Centrum Gestalt.

Wprowadzenie

Jest wieczór. Siadamy w trójkę w gabinecie z zamiarem
porozmawiania o eksperymencie w terapii Gestalt. Pomysł na
tę rozmowę zrodził się zaraz po tym, jak zdecydowałyśmy
się, jako Łódzkie Centrum Gestalt, na zorganizowanie
warsztatu poświęconego eksperymentowi, a Tomasz Rebeta
zgodził się go poprowadzić. To taka nasza spisana
forpoczta. Mamy nadzieję, że znajdziecie w niej coś, co Was
wzbogaci i wesprze w Waszej psychoterapeutycznej pracy.

Źródło:

https://drive.google.com/file/d/16DIVH2zZaQgIH3wTQYVFN2kaCDTaoh35/view

Na obrazku fragment: Signal, Henri Le Fauconnier, 1915

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png