Blog

Robine Jean-Marie, Od pola do sytuacji (tekst)

Fragment: Przez wiele lat, głównie pod wpływem Freuda, psychoanaliza i psychoterapie, które z niej wyrosły były budowane w oparciu o tzw. model naukowy, gdzie obserwator sytuuje się na zewnątrz i nie jest zaangażowany w pole doświadczenia. W tej perspektywie, relację terapeutyczną z łatwością można zredukować do zjawisk przeniesieniowych, one zaś są redukowane do rekonstruowania intrapsychicznych…

read more

Roubal Jan, Francesetti Gianni, Teoria pola we współczesnej terapii Gestalt, część 2: Paradoksalna Teoria Zmiany rozpatrywana na nowo (tekst)

Fragment W historii konceptualizacji zmiany w terapii Gestalt nastąpiło kilka przesunięć podobnych do wspomnianego wyżej rozwoju paradygmatów psychoterapii. Najpierw dominowała psychologia jednoosobowa. Terapeuci Gestalt wypracowali podejście terapeutyczne w celu wspierania zmiany w kliencie. Zmiana ta była, zgodnie z tradycją humanistyczną w psychoterapii, postrzegana jako wzrost osoby.Ta jednoosobowa perspektywa, która nadal zajmuje ważne miejsce w terapii…

read more

Mierkowski Piotr, Kilka słów na temat języka teoretycznej części Terapii Gestalt

Fragment: Bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem, że powstają grupy, w których razem czytacie i dyskutujeciewydaną niedawno po polsku teoretyczną część książki Terapia Gestalt. Jestem pewien, że studiowanietej książki razem z innymi – wzajemna wymiana poglądów i zaangażowany dialog, oferuje wsparcie wzmaganiu się z tym niełatwym tekstem i może obudzić w was chęć do dalszego rozważania…

read more

Francesetti Gianni, Podstawy psychopatologii fenomenologiczno-gestaltowskiej – lekkie wprowadzenie (tekst)

Z wprowadzenia: Niniejsza książka została pierwotnie napisana dla hiszpańskojęzycznych czytelników na prośbę przyjaciółki i koleżanki, Carmen Vazquez Bandin. Jest to krótkie wprowadzenie do podstaw perspektywy psychopatologicznej, która w ciągu ostatnich dwudziestu lat rozwinęła się poprzez integrację psychopatologii fenomenologicznej i psychoterapii Gestalt. Stąd nazwa psychopatologia fenomenologiczno-gestaltowska. Odnosi się ona do sposobu rozumienia ludzkiego cierpienia z perspektywy…

read more

Solarz Andrzej, Związek samoświadomości z dobrostanem psychicznym. Analiza badań własnych (tekst)

Niniejsza praca jest próbą połączenia badań naukowych i teorii Gestalt. Głównym założeniem było przedstawienie koncepcji subiektywnego poczucia dobrostanu psychicznego, która była badana przez Dienera (1984) zoperacjonalizowanej przez satysfakcję z życia, modelu samoświadomości prywatnej Fenigsteina, Scheiera i Bussa (1975) w rozszerzonym ujęciu Trapnella i Campbella (1999) oraz koncepcji świadomości w rozumieniu terapii Gestalt. Jako cel pracy…

read more

Cortina Rafael, Wpływ wojny: współczujący/relacyjny Gestalt i wspieranie niedawnej traumy

Tłumaczenie: Tomek Ryłek W tym bezpłatnym webinarze Rafael Cortina krótko przedstawia perspektywę Gestalt na naturę traumy oraz ludzką zdolność do adaptacji poprzez twórcze dostosowania; prezentuje również sposoby wykorzystania tej wiedzy poprzez proste umiejętności i interwencje, które mogą promować odporność. Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

read more

PHG, Spotkanie z tłumaczami “Terapii Gestalt”

Wywiad dzięki:Oficyna Związek Otwarty

read more

Midjourney, Obrazy psychopatologii – eksperyment z AI // Images of psychopathology – an experiment with AI

Zapraszamy na małą wystawę obrazów stworzonych przez AI Midjourney do słów Gianniego Francesettiego z książki podstawy fenomenologiczno gestaltowskiej psychopatologii, która – dzięki uprzejmości autora – wkrótce w całości znajdzie się w Bibliotece. „Obrazy psychopatologii” to wizualne wariacje Midjourney – programu sztucznej inteligencji – do zaczerpniętych z kolejnych rozdziałów książki Gianniego Francesettiego refleksji dotyczących fenomenologicznej psychopatologii…

read more

Krawczyk Maria, Czy się słyszymy? O psychoterapii Gestalt online praktycznie (tekst)

„It’s not the same” (Picó Vila, 2020) ‒ „to nie to samo” ‒ tak pracę online podsumowali psychoterapeuci i psychoterapeutki Gestalt rozpoczynający prowadzenie terapii w tej formie krótko po wybuchu pandemii Covid 19. I rzeczywiście ‒ praca terapeutyczna online to coś innego niż praca w gabinecie. Nie chodzi o to, by temu zaprzeczać. Nie chodzi…

read more

Salonia Giovanni, Teoria Self (tekst)

Fragment:Podobno już przy wyborze nazwy dla nowego modelu psychoterapii ukazały się dwa, lub trzy różne podejścia występujące także w tekście założycielskim. Perls miałby zaproponować bezpośrednią Terapię koncentracji [2], żona Laura elegancką Terapię egzystencjalną lub Terapię doświadczenia [3], a Paul Goodman wyrafinowaną Terapię Gestalt: [4] wybór padł na tę ostatnią. Te dwa, lub trzy podejścia znajdują…

read more
Skip to content