Kowalczewska Agnieszka, Holistyczne podejście do komunikacji w organizacji w ujęciu Gestalt (tekst)

Fragment Proces komunikacji w organizacji jest jednym z kluczowych obszarów skutecznego jej funkcjonowania w stale zmieniającym się, dynamicznym otoczeniu.Każda organizacja stanowi system społeczny, którego głównym aktywem są ludzie, zarówno pracownicy, jak i kierownicy różnych szczebli zarządzania. Skuteczność ich działania zależy w głównej mierze od sprawnego procesu komunikacji w danej organizacji. Warto więc przyjąć, że komunikacja…

continue reading
Brak komentarzy