Parlett Malcolm, Jednolite pole w praktyce (tekst)

Parlett Malcolm, Jednolite pole w praktyce (tekst)

W artykule podjęto refleksję nad „jednolitym polem” jako koncepcją leżącą u podstaw teorii i praktyki Gestalt. Perspektywa pola przeciwstawiona jest dualistycznemu spojrzeniu, które oddziela jednostki od ludzkich systemów. Zamiast tego, jednostki mogą być...
Skip to content