Bloom Dan, Zło: niewidzialny widok, niewypowiadalne słowa (tekst, audio)

Streszczenie Niniejszy artykuł jest poprawionym tekstem mojego wkładu w panel„Estetyka Wyłaniającego się Innego: piękno, odpowiedzialność i zło na granicy kontaktu”. Moimi kolegami panelistami byli Sally Denham-Vaughan i Gianni Francesetti. Artykuł jest osobistą refleksją na temat zła, odpowiedzialności, etyki i drugiego człowieka z perspektywy terapii gestalt. Rozważam w nim zjawisko przeciążenia granicy kontaktu oraz kwestie odpowiedzialności…

continue reading
Brak komentarzy