Tag: gestalt w organizacjach

Parlett Malcolm, Jednolite pole w praktyce (tekst)

W artykule podjęto refleksję nad “jednolitym polem” jako koncepcją leżącą u podstaw teorii i praktyki Gestalt. Perspektywa pola przeciwstawiona jest dualistycznemu spojrzeniu, które oddziela jednostki od ludzkich systemów. Zamiast tego, jednostki mogą być postrzegane jako te, które ucieleśniają systemy i zarówno są pod ich wpływem, jak i na nie wpływają. Omówiono tu implikacje dla praktyki,…

continue reading
Brak komentarzy

Paruzel-Czachura Mariola, Konieczniak Bartosz, Psychoterapia Gestalt w zarządzaniu zasobami ludzkimi (tekst)

Prezentowany artykuł ma na celu opisanie możliwości wykorzystania zasad jednego ze współczesnych nurtów psychoterapeutycznych – podejścia Gestalt – w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W pierwszej części została opisana idea psychoterapii, kolejno psychoterapia w podejściu Gestalt, a następnie przedstawiono jej zasady i możliwości wykorzystania ich w praktyce ZZL. W: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi 2019, nr 128/129, s .…

continue reading
Brak komentarzy

Linca Magdalena, Przywilej bycia organizmem w środowisku, czyli rzecz o naszej współpracy (tekst)

Fragment Funkcjonowanie organizmu w środowisku jest głównym obszarem zainteresowania praktyki Gestalt i punktem wyjścia dla wciąż rozwijającej się teorii tego podejścia. Używając pojęcia „organizm” mamy na myśli przede wszystkim człowieka jako jednostkę, ale co by się stało, gdybyśmy poszerzyli ten koncept na nasze myślenie o grupach? Czy pewne idee, tak płodne jeśli chodzi o rozwój…

continue reading
Brak komentarzy

Kowalczewska Agnieszka, Holistyczne podejście do komunikacji w organizacji w ujęciu Gestalt (tekst)

Fragment Proces komunikacji w organizacji jest jednym z kluczowych obszarów skutecznego jej funkcjonowania w stale zmieniającym się, dynamicznym otoczeniu.Każda organizacja stanowi system społeczny, którego głównym aktywem są ludzie, zarówno pracownicy, jak i kierownicy różnych szczebli zarządzania. Skuteczność ich działania zależy w głównej mierze od sprawnego procesu komunikacji w danej organizacji. Warto więc przyjąć, że komunikacja…

continue reading
Brak komentarzy
Skip to content