Kategorie
W

Winter Ken, Terapia Gestalt autorstwa Paula Goodmana. Reklama książki i wprowadzenie (1967/2007)

Od Piotra Mierkowskiego:

Niniejszy artykuł jest świetnym wprowadzeniem do teoretycznej części założycielskiego tekstu psychoterapii Gestalt – „Terapia Gestalt: pobudzenie i wzrost w osobowości człowieka” (1951), popularnie zwanego PHG od nazwisk jego trzech autorów: Fredericka Perlsa, Ralpha Hefferline’a i Paula Goodmana, którego pierwsze polskie wydanie ukaże się na przełomie października i listopada nakładem Oficyny Związek Otwarty; https://oficynazwiazekotwarty.pl/.    

Autor niniejszego artykułu – Ken Winter, który nie jest psychoterapeutą ale dziennikarzem, zafascynowany nowatorską teorią osobowości zawartą w tej książce postanowił ją zwięźle i w prosty sposób opisać w celu jej rozreklamowania wśród studentów uniwersytetu w Michigan, w którym w pracował w 1967 roku. Obecna, późniejsza wersja artykułu pochodzi z 2007, a jej pełny tytuł brzmi, „Terapia Gestalt autorstwa Paula Goodmana” dla podkreślenia istotnego wkładu jaki ten amerykański pisarz, poeta i krytyk społeczny miał na teorię terapii Gestalt, którą wypracował we współpracy z Frederickiem Perlsem, niemieckim psychiatrą i psychoanalitykiem żydowskiego pochodzenia na przełomie lat 40 i 50. Jest dobrze wiadomym, że podstawą PHG był rękopis Perlsa napisany jeszcze podczas jego uchodźstwa na terenie Republiki Południowej Afryki, ale to właśnie w rękach utalentowanego poety i praktycznego filozofa, jakim był Goodman, przekształcił się on w rewolucyjny tekst stając się „pierwszą wyrazistą proklamacją psychoterapii Gestalt” a zarazem kluczowym teoretycznym wykładem, który mimo upływu lat, do dziś dnia stanowi podstawę treningu psychoterapeutów na całym świecie.  

Mimo iż artykuł Kena Wintera przedstawia bardzo uproszczoną wersję teorii psychoterapii Gestalt, koncentrując się głównie na opisaniu podstawowych pojęć zawartej w niej koncepcji osobowości oraz na wskroś relacyjnej sekwencji kontaktu w polu organizm/środowisko, to przekazuje on, moim zdaniem, w bardzo zrozumiały sposób podstawowe elementy składające się na bazę teorii i praktyki terapii gestalt. Artykuł ten stanowi wyśmienitą reklamę i wprowadzenie do teoretycznej części założycielskiego tekstu Terapia Gestalt, który ukaże się na polskim rynku wydawniczym już lada dzień. Życzę dobrej lektury. 

Tłumaczenie:

Piotr Mierkowski

Artykuł ukazał się w 2007 roku na stronie:
https://www.yumpu.com/en/document/read/41260677/paul-goodm
ans-gestalt-therapy

Źródło: http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Terapia_Gestalt_Ken_Winter.pdf

Na obrazku: In the Hold, David Bomberg

Śledź Bibliotekę na Facebooku, bo jest fajna:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie biblio.png
Kategorie
M

Mierkowski Piotr, Kilka Słów Wprowadzenia do Teorii Zdrowia i Patologii w Terapii Gestalt (tekst)

Fragment

Jedną z ulubionych lektur Frederyka Perlsa, odkrywcy terapii Gestalt, jak zwykł on o sobie mówić, była książka Art and Artist: Creative Urge and Personality Development („Sztuka i Artysta: Popęd Twórczy i Rozwój Osobowości”, 1932), napisana przez Otto Ranka – austriackiego psychoanalityka blisko związanego z Zygmuntem Freudem, któremu, jak sam Perls przyznał, „udało się trafić w sedno utożsamiając akt twórczy z wyrazem zdrowia psychicznego”. Podobnie pełen pochwał dla opracowanej przez niego koncepcji sztuki i kreatywności był współautor Gestalt Therapy (1951), Paul Goodman, który wielokrotnie nawiązywał do książki Ranka w swoich licznych własnych artykułach oraz w samym tekście źródłowym podejścia Gestalt do psychoterapii, PHG (Zobacz np. str. 395).
Otto Rank twierdził, że „w trakcie procesu samorozwoju neurotyk pobiera wgłąb siebie świat zewnętrzny i korzysta z niego jako obrony przed wymogami prawdziwego życia, opłacając to odczuwaniem świata-smutku wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tymczasem artysta cierpiąc podobnie jak neurotyk cierpi z powodu «Weltschmertz», może zarazem, w przeciwieństwie od niego, korzystać ze zinternalizowanego przez siebie świata jako z twórczego materiału i dzięki temu właśnie jest od niego tylko w części zależny – mimo, że pozostaje często głęboko przygnębiony, jest w stanie oddziaływać na to uczucie własną osobowością oraz czerpać z niego korzyści dla siebie samego”.

Strona WWW Autora

https://www.gestalttherapist.co.uk/

Odnośnik

http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Teoria-Zdrowia-i-Patologii-w-terapii-Gestalt.pdf

Na obrazku: Study Figure I, Francis Bacon (1946)

Kategorie
B

Bloom Dan, Sekwencja kontaktowania: absurdalnie krótki opis typowego modelu (tekst)

Fragment

Moje proste zadanie z dnia na dzień staje się coraz bardziej zawiłe. Stoję przed wami z zamiarem przedstawienia w jak najprostszy sposób, w przeciągu niespełna 10 minut, sekwencji kontaktowania – jednego z podstawowych elementów tworzących bazę teorii i praktyki terapii gestalt.

Jak to jest z każdym prostym zadaniem, grozi mi niebezpieczeństwo robienia uproszczeń – przełożenia gęstej, umykającej rozumienia fenomenologii w elokwentną formę poprzekręcanych znaczeń. Proszę dajcie mi znać jeśli tylko zacznę to robić. Będzie mieli czas, ażeby mnie poprawić.

Pierwowzór terapii gestalt został wszem i wobec oznajmiony po raz pierwszy pięćdziesiąt sześć lat temu w książce, Terapia Gestalt, Ekscytacja i Rozwój w Osobowości Człowieka, popularnie znanej jako Perls-Hefferline-i-Goodman („PHG”).

Talent Paula Goodmana do praktycznej filozofii i jego artyzm jako poety sprawiły, iż powstał tekst charakteryzujący się niezwykłą jasnością jak i niezmiernie irytujący swoją zawiłością i zagadkowymi niespójnościami oraz pełen lirycznego piękna.

PHG była pierwszą wyrazistą proklamacją terapii gestalt, ale na pewno nie była – i nie stanowi – ostatniego słowa na ten temat. Idee w niej zawarte, jakkolwiek potrzebne – doczekały się teraz – bardziej starannych sformułowań, w oparciu o dokładniejsze ich zrozumienie i opracowanie.

Data publikacji

2007

Tłumaczenie

Piotr Mierkowski

Odnośnik

Artykuł znajduje się tutaj: http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Bloom2.pdf

Kategorie
M

Mierkowski Piotr, Kilka Słów Wprowadzenia do Przewodnika po Teorii Self w Terapii Gestalt (tekst)

Fragment

Autoportret jest prawdopodobnie najbardziej osobistą formą ekspresji artysty. Jest to ostateczny środek samoanalizy, stanowiący okazję do autorefleksji, wyrażania siebie oraz autopromocji. Autoportret to potężny środek umożliwiający artystom przetrwanie i historyczne uznanie ich dorobku; zapewnia w pewnym sensie nieśmiertelność postaci artysty, tak jak było to np. w przypadku jednego z moich ulubionych malarzy, jakim jest Jacek Malczewski, któremu przypisuje się autorstwo co najmniej stu pięćdziesięciu autoportretów (!) malowanych olejem, nie licząc już nawet małych karykatur i rysunków, z jego podobizną. Kilka z tych autoportretów m.in. ten z pisanką (obok) znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Autoportret może być jednak czasami o wiele mniej ostentacyjny, bardziej enigmatyczny lub ukryty; rozpoznawalny tylko przez przyjaciół i „osoby wtajemniczone”. Przykładem jest np. autoportret Lorentzo Ghiberta, słynnego rzeźbiarza, który umieścił go na wykonanych przez siebie z brązu drzwiach chrzcicielni we Florencji w początkach XV wieku, lub autoportret Michała Anioła na fałdach skóry św. Bartłomieja, którą apostoł trzyma w ręku na monumentalnym fresku Sądu Ostatecznego w Kaplicy Sykstyńskiej.

Miejsce publikacji i data:

Londyn, 20 lutego 2020

Odnośnik

Link jest tutaj: https://www.gestalttherapist.co.uk/phdi/p1.nsf/imgpages/1838_Self.pdf/$file/Self.pdf