Tag: polski gestalt

Zaleska-Stolzman Magdalena i Zofia Pierzchała. Rozmowa z Mariolą Wereszką (tekst)

Opis Rozdział książki „Psychoterapia to jest moja partia polityczna”, autorstwa Marioli Wereszki. Książka została opublikowana w 2013 przez Wydawnictwo Różnica. Fragment Zofia Pierzchała: Moje pokolenie zaczęło pracę zawodową po 1980 roku. W środowisku psychologicznym ośrodków uniwersyteckich i oświatowych zaczęły się wtedy odważne dążenia do tego, aby pracę w placówkach oświatowych uznać za skuteczny rodzaj pomocy.…

continue reading
Brak komentarzy

Linca Magdalena, Przywilej bycia organizmem w środowisku, czyli rzecz o naszej współpracy (tekst)

Fragment Funkcjonowanie organizmu w środowisku jest głównym obszarem zainteresowania praktyki Gestalt i punktem wyjścia dla wciąż rozwijającej się teorii tego podejścia. Używając pojęcia „organizm” mamy na myśli przede wszystkim człowieka jako jednostkę, ale co by się stało, gdybyśmy poszerzyli ten koncept na nasze myślenie o grupach? Czy pewne idee, tak płodne jeśli chodzi o rozwój…

continue reading
Brak komentarzy

Mierkowski Piotr, Fenomen kontaktu – impresje spisane przez psychoterapeutę Gestalt (tekst)

Fragment Moją ambicją nie jest tutaj wyczerpujące studium fenomenu kontaktu, a raczej zebranie luźnych impresji, osobistych odczuć i wrażeń, cytatów z piśmiennictwa terapii Gestalt, jak i poezji, fragmentów rozów i spotkań ze sztuką, które, mam nadzieję, dotkną i poruszą również czytelnika. Odnośnik Link do artykułu: https://www.gestalttherapist.co.uk/phdi/p1.nsf/imgpages/1838_article1.pdf/$file/article1.pdf

continue reading
Brak komentarzy
Skip to content